Aktiviteter 2017

Netværksdage i 2017

Den 7. marts 2017

Smart city

Dagen indledes med en kort introduktion til, hvordan Smart City kan forstås i en bredere kommunal digitaliseringsdagsorden. Herefter vil en fremtrædende international forsker præsentere de nyeste forskningsresultater indenfor området, efterfulgt af to danske cases (hvoraf den ene vil være Københavns kommune). Casene vil præsentere, hvordan de organisere deres Smart City initiativer og hvilke resultater de allerede har opnået på området. Der vil i løbet af dagen blive rig mulighed for at drøfte dagens indhold i forhold til egne erfaringer og udfordringer.

Se programmet her.

Den 13. juni 2017

Fra "radikal" innovation til daglig drift

For at digitalisering skal og kan bidrage med løsning af nogle af kommunernes store udfordringer, vil det ofte kræve radikale innovationer og helt nye måder at levere services på. Hvordan kan kommunerne arbejde med udvikling af sådanne innovationer og hvordan bliver de en del af den daglige drift. Dette spørgsmål vil være omdrejningspunktet for denne netværksdag. Udover deltagelse af international forsker vil være indlæg fra danske virksomheder, som har gjort sig erfaringer med netop disse spørgsmål.  Deltagere vil i løbet af dagen få rig mulighed for at dele og diskutere egne erfaringer.

Se programmet her.

Den 31. oktober 2017

Udefra-ind kommunal service 

Med en øget digitalisering kommer også forventninger om lette tilgængelige og sammenhængende services, der tager udgangspunkt i brugernes behov. Dette er ikke altid tilfældet, når borgerne møder de kommunale digitale services. Hvordan kan der arbejdes med at tage udgangspunkt i brugernes behov og designe services i et ”udefra-ind perspektiv”? Dette vil være omdrejningspunktet for den 3. netværksdag.

Se programmet her.

Konferencedage i 2017

Den 3. maj 2017

Datadreven kommunalt udvikling

Data og dens betydning bliver mere og mere vigtig i organisationer og måden vi arbejder på. Konferencedagen stiller skarpt på, hvilken betydning data har og får for organisationer, samt hvordan det kommunale kan organisere sig for at kunne blive mere datadrevne. Sætter data fri og samtidig op til de krav den kommende data-forordning stiller til virksomheder. Dagen vil byde på et key-note indlæg fra en international forsker. Derudover vil der være et indlæg af en jurist fra Gorissen Federspiel, repræsentant fra KOMBIT. BI/BA-ekspert, samt leder fra dansk industrivirksomhed. Disse indlægsholdere vil efterfølgende deltage i en paneldebat faciliteret af Pernille Kræmmergaard. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål fra salen til panelet. 

Se programmet her.

Den 7. november 2017

Tværsektorielt samarbejde

Det tværsektorielle samarbejde bliver i højere grad vigtig for, at de danske kommuner kan lykkes med digitalisering. Dette gælder både internt i kommunerne, men også eksternt ud til borgerne, virksomhederne, leverandørerne, partnere osv. På denne konferencedag vil der udover en international anerkendt forsker som key-note speaker, være indlæg af ledere fra offentlige organisationer samt private virksomheder, som alle på hver deres måde har gjort sig erfaringer med tværsektorielt samarbejde. Dagen afsluttes med paneldebat og erfaringsudveksling.

Se programmet her.

Workshops i 2017

Den 20. januar 2017

"Det digitale strategiske arbejde anno 2017 i danske kommuner" ved Direktør Pernille Kræmmergaard

Den 5. maj 2017

"Dataorganisering i danske kommuner" ved Direktør Pernille Kræmmergaard

Den 24. august 2017

"Dataorganisering i danske kommuner" ved Direktør Pernille Kræmmergaard og Ph.D. studerende Olivia Benfeldt Nielsen

Den 27. oktober 2017

"Gevinstrealisering" ved Professor Peter Axel Nielsen og Lektor John Persson

Den 7. december 2017

"Fra udrulning af pilotprojekt til fuld skala" ved Lektor Hanne Westh Nicolajsen og Adjunkt Gitte Tjørnehøj Madsen