Aktiviteter 2018

Netværksdage i 2018

Dato: 5. april 2018, Middelfart

Artificial intelligence - hvad er det og hvad betyder det for en kommune?

AI eller kunstig intelligens har fået stigende opmærksomhed i de senere år. Ofte koblet til fantasifulde visioner og dramatiske løfter om fremtidige muligheder, men også fuldt med skepsis og kritik af de utopiske forventninger. Så hvad er kunstig intelligens egentlig, og hvad vil det komme til at betyde for en dansk kommune? Denne netværksdag stiller skarpt på fænomenet for at afmystificere og konkretisere, hvilken værdi det kan have. En fremtrædende international forsker vil præsentere de nyeste forskningsresultater inden for området, og der vil blive fulgt op med to danske cases. Casene vil præsentere, hvordan de organiserer deres AI-initiativer og hvilke resultater de har opnået. Der vil i løbet af dagen blive rig mulighed for at drøfte dagens indhold i forhold til egne erfaringer og udfordringer.

Se programmet her.

Dato: 4. oktober 2018, Middelfart

Kommunen som øko-system og platform-driver

For at opnå den fulde værdi af digitalisering argumenterer mange for, at man skal tænke i økosystemer og udnytte den position, man har i sit økosystem. Kommunerne har en unik position med relationer til alle borgere og virksomheder i et geografisk område og med eksisterende samarbejdsrelationer til mange forskellige aktører. Alligevel vil et fokus på kommunen som økosystem eller platform være en radikalt anderledes måde at forstå og tænke kommunal service. Så hvordan kan kommunerne arbejde med og udvikle deres tænkning omkring værdiskabelse og services i et økosystem - og hvilke ændringer vil det kræve i de interne kompetencer og processer samt i de eksterne relationer? Dette vil være omdrejningspunktet for denne netværksdag. Ud over deltagelse af international forsker vil der være indlæg fra danske offentlige organisationer, som har gjort sig erfaringer på området.  Deltagere vil i løbet af dagen få rig mulighed for at dele og diskutere egne erfaringer.

Webinars i 2018

Den: 7. februar 2018

"Organisatoriske kapabiliteter til digital transformation" ved Direktør Pernille Kræmmergaard

Den 1. marts 2018

"The future role of the it organization" ved Professor Joe Peppard

Den 24. maj 2018

"Den digitale omstilling – erfaringer fra danske virksomheder" ved Professor Jan Damsgaard

Den 7. september 2018

"Fremtidens arbejdsmarked" ved Dr. Carsten Sørensen

Den 25. oktober 2018

"Tværsektorielt samarbejde – hvordan fremmer vi evnen hertil?" ved Professor Ole Helby Petersen

Workshops i 2018

Den 2. februar 2018

"Uddannelse af de mange – test og e-læring"

Den 8. marts 2018

"Hvordan kan vi blive bedre til at udforske og udnytte vores data?" ved ph.d. studerende Olivia Benfeldt Nielsen

Den 13. juni 2018

"Den digitale kommunale arbejdsplads" ved seniorforsker Anja Reinwald

Den 21. november 2018

"Anvendelse af data - god skik og vigtige overvejelser" ved seniorforsker Anja Reinwald og Chefkonsulent/Ph.d.-stipendiat ved Kombit Ulrik B. U. Røhl.