Aktiviteter 2019

Netværksdage i 2019

Dato: 9. april 2019, København

Digital Transformation - livslang læring og fleksibel arbejdskultur ved professor Helle Rootzen og ph.d. Camilla Kring

Den digitale udvikling giver ikke bare danske kommuner mulighed for at tilbyde borgerne nye services, anvende data i højere grad til såvel beslutningsstykke som nye indsigter, effektivisering og koordinering, etc. Den rummer også en række forandringer og muligheder for medarbejderne og de forventninger vi har til dem og de omgivelser hvori de skal udføre deres arbejde. Forandringer, muligheder og forventninger der skal ledes og imødekommes for at sikre, at medarbejderne trives, udvikles og ikke ”brænder ud” i til stadighed mere komplekse og digitale foranderlige omgivelser. Dette vil være det overordnede tema for årets første netværksdag, hvor der også vil være rig mulighed for at debattere, hvordan disse forandringer kan imødekommes og forventninger håndteres i den kommunale organisation.

Dato: 8. oktober 2019, Aalborg

Blockchain i en kommunal kontekst ved Dr. Carsten Sørensen

Netværksdagen sætter fokus på blockchain i en kommunal kontekst. Dr. Carsten Sørensen, London School of Economics and Political Science, indleder dagen med et indlæg, der giver en bedre forståelse for, hvad Blockchain er og muliggør. I indlægget sætter han fokus på, hvordan virksomheder, som før sad i stabile værdikæde-arrangementer i stigende grad er bekymret for at blive gjort overflødige af digitale platforme, som kan levere effektivisering og selvbetjent automatisering. Blockchain-teknologi ses af mange som den næste mulige teknologi til at effektivisere interne og eksterne processer uden nødvendig afhængighed af at centrale institutioner og organisationer orkestrerer distribueret samarbejde. Indlægget præsenterer en letforståelig oversigt over blockchain og cryptocurrencies, samt kritisk diskuterer antagelserne om institutions-løse værdikæder og samvirken generelt og i forhold til kommunerne og deltagernes erfaring specifikt.

Efterfølgende sættes der mere konkret fokus på mulighederne for at bringe teknologien i anvendelse i praksis – og hvilke muligheder det giver i en kommunal kontekst.

Webinars 2019

Den 24. januar 2019

Data og tillid ved Esben Toft, Partner and Head of Digital, PWC

Den 27. februar 2019

Launch af 5. Generation af digital modenhed og IT-mindset ved Pernille Kræmmergaard og Anja Reinwald, Digitaliseringsinstituttet

Den 20. marts 2019

Ledelse af digitalt arbejde ved Louise Harder, Assistant Professor, Copenhagen Business School

Den 25. april 2019

Digitalisering og Digital Transformation set med en topleders øjne ved Lilian Mogensen, Tidl. koncerndir., ATP og Udbetaling Danmark

Den 29. maj 2019

Digitaliseringsparat lovgivning ved Camilla Dupont, Cand.jur., ATP og ITU

Den 27. juni 2019

To be announced

Den 22. august 2019

To be announced

Den 26. september 2019

To be announced

Den 24. oktober 2019

To be announced

Den 28. november 2019

To be announced

Workshops 2019

Den 17. januar 2019

Første bud på Generation 5 af digital modenhed - hvilke opdukkende og kommende tendenser skal vi begynde at interessere os for, hvis vi vil være på forkant?" ved Pernille Kræmmergaard, Digitaliseringsinstituttet