Digitaliseringsinstituttet er et forsknings- og kompetanseutviklingshus for ledere og organisasjoner som ønsker å bli klokere og mer forberedt på den digitale virkeligheten

Nettbaserte dialogverktøy og kartlegginger

Våre nettbaserte dialogverktøy retter seg mot organisasjoner, ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor, som ønsker å kartlegge og utvikle egen organisasjons digitale modenhet og/eller evner til digital transformasjon.

Masterclass i Digital Transformasjon

Masterclass i Digital Transformasjon henvender seg til ledere og ledergrupper i privat og offentlig sektor som har et lederansvar for organisasjonens digitale transformasjon.

Kompetanseløft Digital Transformasjon

Kompetanseløftet retter seg mot større grupper av ledere, som ønsker å styrke sine kompetanser for å kunne lede den digitale transformasjonen og iverksette konkrete initiativer for å øke organisasjonens digitale modenhet.

DINST-sertifisering

DINST-sertifiseringen henvender seg til ledere og medarbeidere i den private og offentlige sektor, som har et ønske om enten å fasilitere, undervise, vurdere, eller bidra til utvikling av digital modenhet, mindset, kompetanser eller evner til digital transformasjon hos andre.

Tilmelding til vores nyhedsbrev

* påkrævet