Digitaliseringsinstituttet Norge er nu en del av DI2X, hvor vi har samlet våre aktiviteter.