Digitaliseringsinstituttet er et forsknings- og kompetanse- utviklingshus for ledere og organisasjoner som ønsker å bli klokere og mer forberedt på den digitale virkeligheten

Nettbaseret dialogverktøy

Våre nettbaserte dialogverktøy retter seg mot organisasjoner, ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor, som ønsker å kartlegge og utvikle egen organisasjons digitale modenhet og/eller evner til digital transformasjon.

DINST-sertifisering

DINST-sertifiseringen henvender seg til ledere og medarbeidere i den private og offentlige sektor, som har et ønske om enten å fasilitere, undervise, vurdere, eller bidra til utvikling av digital modenhet, mindset, kompetanser eller evner til digital transformasjon hos andre.

Masterclass i Digital Transformation

Masterclass i Digital Transformasjon henvender seg til ledere og ledergrupper i privat og offentlig sektor som har et lederansvar for organisasjonens digitale transformasjon.

Excutive Strategi workshop

På workshoppen evaluerer Pernille Kræmmergaard og Peter Søndergaard din forretningsstrategi med en digital linse og forbedrer sammenhengen mellom forretningsstrategien og din digitaliserings- og / eller IT-strategi.

Pernilles klumme

Pernilles Klumme utgis hver måned. Registrer deg for Digitaliseringsinstituttets nyhetsbrev med tilgang til Pernilles Klumme.

Vår visjon

Det er vår visjon å bidra konstruktivt til å skape økt digital modenhet for å skape konseptformasjonen og agendaen for hvordan man kan skape verdi med digital eller teknologi i en bærekraftig verden.