Digitaliseringsinstituttet er et forsknings- og kompetanseutviklingshus for ledere og organisasjoner som ønsker å bli klokere og mer forberedt på den digitale virkeligheten

Nettbaserte dialogverktøy og kartlegginger

Våre nettbaserte dialogverktøy retter seg mot organisasjoner, ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor, som ønsker å kartlegge og utvikle egen organisasjons digitale modenhet og/eller evner til digital transformasjon.

Masterclass i Digital Transformasjon

Masterclass i Digital Transformasjon henvender seg til ledere og ledergrupper i privat og offentlig sektor som har et lederansvar for organisasjonens digitale transformasjon.

Kompetanseløft Digital Transformasjon

Kompetanseløftet retter seg mot større grupper av ledere, som ønsker å styrke sine kompetanser for å kunne lede den digitale transformasjonen og iverksette konkrete initiativer for å øke organisasjonens digitale modenhet.

DINST-sertifisering

DINST-sertifiseringen henvender seg til ledere og medarbeidere i den private og offentlige sektor, som har et ønske om enten å fasilitere, undervise, vurdere, eller bidra til utvikling av digital modenhet, mindset, kompetanser eller evner til digital transformasjon hos andre.

Executive Strategi Workshop

På workshoppen evaluerer Pernille Kræmmergaard og Peter Søndergaard din forretningsstrategi med en digital linse og forbedrer sammenhengen mellom forretningsstrategien og din digitaliserings- og / eller IT-strategi.

Vår visjon

Vi ønsker å bidra konstruktivt til å skape økt digital modenhet og være med og sette agendaen for hvordan man kan skape verdi med digital eller teknologi i en bærekraftig verden.

Nyhetsbrev

Registrer deg for vårt nyhetsbrev med tilgang til Pernilles Klumme. Nyhetsbrevet er på dansk.