Nettbaserte dialogverktøy

Våre nettbaserte dialogverktøy retter seg mot organisasjoner, ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor, som ønsker å kartlegge og utvikle egen organisasjons digitale modenhet og/eller evner til digital transformasjon.

  • Hvilken digital modenhet har vi i dag – og hvilken modenhet ønsker vi oss i fremtiden?
  • Har vi de riktige evnene og kompetansene – hvor er vi sterke og hvor er det behov for å ta grep?
  • Hvordan etablerer vi et felles digitalt mindset i hele organisasjonen – hos toppledelsen, ledere og medarbeidere?
  • Har jeg, eller andre, det rette mindsettet for å kunne bidra konstruktivt inn i den digitale omstillingen?
  • Hvilken dialog skal vi ha i ledergruppen – har vi de riktige kompetansene, eller er det behov for noe mer?
  • Hvordan kan jeg fasilitere en felles dialog hos andre rundt deres strategiske arbeid knyttet til digitalisering?

Hvis du kan svare ja på ett eller flere av spørsmålene, er våre nettbaserte dialogverktøy det riktige valget for deg og din organisasjon.

De nettbaserte dialogverktøyene er utviklet med bakgrunn i de to teoretiske rammeverkene «5 Generasjoner» av digital modenhet» og «10+3 Evner» til digital transformasjon. Du kan lese mer om 5 Generasjoner her. Du kan lese om 10 +3 evner til digital transformasjon her.

Dialogverktøyene bidrar til å fremme og understøtte læring og dialog i organisasjoner, ledergrupper, avdelinger og blant medarbeidere om den digitale dagsordenen, som for mange kan være vanskelig å få tak på og snakke om.

De nettbaserte dialogverktøyene bidrar til å skape refleksjon og fasilitere samtaler, læring og strategiske drøftinger om eksempelvis fremtidige innsatsområder, ønsket digital modenhet, etablering av felles digitalt mindset og begrepsapparat, identifisering av strategiske innsats- og fokusområder, etc.

Du kan få tilgang til de nettbaserte dialogverktøyene på to måter; som kartleggingstester eller som prosessverktøy.

Kartleggingstester

For deg som er interessert i å kartlegge en organisasjon én gang i forhold til enten 5 Generasjoner av digital modenhet eller 10+3evner til digital transformasjon, tilbyr vi en kartleggingstest for en gruppe.

Les mer om kartleggingstestene for 5 generasjoner og 10+3 evner her

Prosessverktøy som abonnement

For deg som ønsker å måle og arbeide med digital modenhet og evnene til digital transformasjon over tid, tilbyr vi et prosessverktøy som abonnement, der du har tilgang til å bruke kartleggingstesten / e så mange ganger du ønsker. Du vil også ha tilgang til en rekke ressurser i form av læringsvideoer, bokkapitler, artikler, refleksjonsspørsmål og analyseforslag. Prosessverktøyet tilbys enten som et abonnement for en avgrenset gruppe, der gruppens resultater/score kan sammenlignes over tid, eller for hele organisasjonen, der man også kan analysere og sammenligne score mellom forskjellige grupper i organisasjonen.

Les mer om abonnement for prosessverktøy her

Hvis du ønsker å få dypere innsikt i dialogverktøyene og det teoretiske rammeverket bak, og lære å bruke kartleggingstester og prosessverktøyet selv, anbefaler vi at du blir DINST-sertifisert. Du kan gjøre dette ved å registrere deg for sertifiseringsopplæringen vår - les mer om det her