Kartleggingstester

De nettbaserte kartleggingstestene er utviklet for å fremme og støtte dialogen om digital transformasjon i organisasjoner, ledergrupper, avdelinger, blant medarbeidere osv.

Ved bruk av kartleggingstester får dere mulighet til:

  • Å evaluere deres nåværende digitale modenhet og hvilken ambisjon dere har for deres digitale modenhet i fremtiden
  • Å få et felles språk i gruppen/organisasjonen om digitalisering og digital transformasjon, og hvordan man kan arbeide videre med digital omstilling for å øke modenheten
  • Å få innsikt i hvordan medlemmer av en gruppe tenker likt eller ulikt i forhold til forskjellige evner og dagens og fremtidens ønskede situasjon
  • Å få oversikt over hvor godt organisasjonen er forberedt på å realisere deres digitale ambisjoner
  • Å få et datagrunnlag, som ledelsen kan bruke til å diskutere mulige konkrete handlinger som fremmer eksekvering av strategien, og hvor forbedringer kan følges over tid

Våre kartleggingstester gir tilgang til:

  1. Kartlegging av deres digitale modenhet- og/eller evner til digitale transformasjon basert på de nåværende spørsmål, som er utviklet på bakgrunn av det teoretiske rammeverket 5 Generasjoner og 10+3 evner
  2. Nettbasert analyse basert på selvevalueringer av egen organisasjon; én individuell for hver deltaker som tar testen og én samlet for hele gruppen. Dermed kan dere alltid gå tilbake til analyseresultatene.
  3. Tilgang til analyser for bruk i strategiutvikling, identifisering av fremtidige fokusområder, tilrettelegging av målrettet kompetanse og organisasjonsutvikling mv. Samt for en dialog og diskusjon omkring forskjeller i vurderinger som testene måtte vise, inkludert betydningen av enighet og uenigheter, etc.