10+3 Evner til digital transformasjon

Kartleggingsresultatene av 10+3 Evner til digitale transformasjon viser organisasjonens mestring av 10 organisatoriske evner og 3 lederegenskaper, som er avgjørende for organisasjonens digitale transformasjon.  Resulatet gir en oversikt over hvor godt man mestrer evnene, og man kan på bakgrunn av dette analysere hvor det kan iverksettes tiltak for å styrke svake og/eller strategisk viktige evner.

De 10+3 evnene evaluerer organisasjonens evner på de fire hovedområdene:

  • Strategi
  • Teknologi
  • Organisasjon
  • Ledelse

Testen består av 39 spørsmål samt 5-7 bakgrunnsspørsmål og tar omtrent 20 minutter å svare på. Alle spørsmålene er formulert slik at de i seg selv skaper refleksjon hos den som svarer på testen. Kartleggingsresultatet og intuitiv grafikk gir påfølgende en samlet oversikt over i hvilken grad organisasjonen (eller en avdeling/et område) vurderes  å mestre 10+3-evnene, samt innsikt i hva de enkelte evner omfatter.

Resultatene kan brukes som utgangspunkt for en «kickstart» og fasilitere en dialog i forbindelse med eksempelvis strategiutvikling, workshops om nye satsingsområder og potensielle utviklingsmuligheter.

Den enkelte bruker får direkte tilgang til sin egen vurdering av organisasjonens mestring av de 10 +3 evnene, som kan lagres eller mottas via e-post.

Som bestiller får du også tilgang til gruppens samlede vurdering av de 10+3 evnene. Her fremgår den samlede vurderingen. Den viser også spredningen mellom deltakernes svar og muligens ulike oppfatninger av de 10+3 evnene, noe som gir en mer nyansert dialog.

Kartleggingen av de 10+3 evnene kan kombineres med kartleggingstesten av de 5 generasjonene (se mer her) for å få et felles bilde av nåværende og ønsket fremtidig digital modenhet.

Du har muligheten til å se en demo av testresultatet og funksjonaliteten her. Språk endres til norsk i venstre kolonne helt øverst.