5 Generasjoner av digital modenhet

Resultatet av kartleggingstesten 5 Generasjoner viser hvor digitalt moden organisasjonen er i dag og hvor moden den ønsker å være om 5 år – og dermed gapet mellom dagens situasjon og den fremtidige ambisjonen. Resultatet viser også i detalj i hvilken grad hver av generasjonene kommer til uttrykk i organisasjonen i dag og hva ønskene er for fremtiden.

Digital modenhet vurderes på følgende 6 områder:

  • Strategisk formål med teknologier
  • Digital ambisjon og organisatorisk forankring
  • Verdirealisering med teknologi
  • Data og analyse
  • Teknologiorganisering og samarbeid
  • Digital arkitektur og governance

Testen består av 60 spørsmål samt 5-7 bakgrunnsspørsmål, og tar omtrent 20 minutter å svare på. Alle spørsmålene er formulert slik at de i seg selv skaper refleksjon hos den som svarer på testen. Analysene og intuitiv grafikk gir en påfølgende oversikt og innsikt i organisasjonens digitale modenhet i dag og om 5 år. Dette gir en mulighet til å fokusere på det som er viktigst for dere og hvordan prioriteringer kan følges opp.

Den enkelte bruker får direkte tilgang til sin egen vurdering av organisasjonens digitale modenhet. Denne kan man lagre eller motta via e-post.

Som bestiller av kartleggingstesten får man også tilgang til gruppens samlede vurdering av organisasjonens digitale modenhet. Her fremgår også spredningen i deltakernes svar og eventuelt ulike oppfatninger av organisasjonens digitale modenhet, noe som muliggjør en mer nyansert dialog.

Hvis resultatene viser at dere ønsker å styrke de øvre generasjonene, kan testen med fordel kombineres med en kartleggingstest av "10+3 evner" som fokuserer på organisasjonens evner til dette (se eventuelt mer om dette her).

Du har mulighet til å se en demonstrasjon av testresultatet og funksjonaliteten her. Språk endres til norsk i venstre kolonne helt øverst.