Hva brukerne sier

I ledelsen i Vestegnen HF & VUC har vi brukt de nettbaserte dialogverktøyene knyttet til Digital Transformasjon. Verktøyene gir mulighet for en kvalifisert lederdialog om vår digitale omstilling, basert på hvor vi er i dag og hvor vi ønsker å være om 5 år. Samtidig fikk vi dyp innsikt i våre styrker og svakheter, og vi har nå et klart bilde av hva vi trenger å jobbe med - og hvorfor!
May Brandt
Visedirektør, CFO
Vestegnen HF og VUC
Digitaliseringsinstituttets verktøy og modeller bidro direkte til verdiskapingen i den videre strategiske, digitale utviklingen i virksomheten. Vi fastslo vår nåværende modenhet og identifiserte de avgjørende innsatsene og den tilhørende kompetansen som måtte prioriteres for å nå våre mål.
Nicholas Brace Olsen
Fhv. CEO Mannaz