Priser | Betingelser |Bestilling av kartleggingstester

Kartleggingstestene 5 Generasjoner og 10+3 evner kan brukes i kombinasjon eller separat.

 

Når du bestiller, får du tilsendt en lenke til kartleggingstesten(e) innen 2 virkedager, som du kan dele med dem som skal svare på spørsmålene. Samtidig vil du få tilsendt en resultatlenke, hvor du fortløpende kan orientere deg om de innkomne svarene og resultatene, og du kan selvfølgelig også dele resultatene med andre.

Kontakt oss på efo@dinst.dk eller på telefon +47 976 53 067 / dinst@dinst.dk eller på telefon +45 2571 5050 for bestilling, ytterligere informasjon om priser og vilkår.