Prosessverktøy

Vårt nettbaserte prosessverktøy kan tilbys på abonnementsbasis (min. 3 måneder - eller på årlig basis). Formålet med et abonnement er å understøtte et strategisk, langsiktig fokus og prosessen knyttet til en organisasjons transformative og digitale omstilling.

Abonnementet på prosessverktøyet gir tilgang til å benytte kartleggingstestene så mange ganger dere ønsker, tilgang til data gjennom hele abonnementsperioden, samt til en rekke ressurser i form av læringsvideoer, bokkapitler, artikler, refleksjonsspørsmål og analyseforslag.

Prosessverktøyet tilbys enten som et abonnement til en avgrenset gruppe, der grupperesultatene kan sammenlignes over tid, eller som et abonnement for hele organisasjonen, der resultatene fra forskjellige grupper også kan analyseres og sammenlignes i og på tvers av organisasjonen.

Ved å ha tilgang til testene og ressursene over tid, har dere muligheten til;

  • å kartlegge digital modenhet- og/eller evner til digital transformasjon basert på 5 Generasjoner (les mer her) og 10+3 evner (les mer her) som enkeltstående tester, eller over tid
  • å gjøre analyser og ta ut rapporter etter behov og få oversikt over utviklingen over tid, på tvers av grupper, faggrupper, avdelinger m.m.
  • å sammenligne score over tid, på tvers av grupper, faggrupper, avdelinger osv.
  • å se læringsvideoer om de 5 generasjonene og/eller om de 10+3 evnene til digital transformasjon, som du kan anvende selv eller sammen med andre på eller i forkant av møter, workshops, seminarer osv.
  • å få tilgang til bokkapitler og artikler som kan leses/lyttes til for å lære selv, eller i forkant av arrangementer og møter
  • å få tilgang til refleksjonsspørsmål som dere kan bruke i forbindelse med møter, workshops, utvikling av strategiske innsatsområder og andre diskusjoner
  • å få tilgang til veiledning i analyse og dialog om resultatene

Dere kan eksempelvis sammenligne utviklingen deres over tid og sammenligne grupper/avdelinger på tvers av organisasjonen. Dere kan sette sammen et forløp som fokuserer på strategiutvikling og nye innsatsområder, og dere kan over en periode jobbe strategisk for å høyne kompetansenivået med fokus på å øke den digitale modenheten i organisasjonen Dette er mulig fordi dere har tilgang til alle dataene deres; fra den første kartleggingstesten er utfylt og de påfølgende kartleggingstestene så lenge abonnementet deres løper.

Kontakt oss på efo@dinst.dk eller på telefon +47 976 53 067 / dinst@dinst.dk eller på telefon +34 2571 5050 for ytterligere informasjon om priser og vilkår.

Du har muligheten til å se en demo av de respektive kartleggingstestene 5 Generasjoner her og 10 +3 Evner her.