Priser | Betingelser

Abonnement kan kjøpes til en definert gruppe, der gruppens score kan sammenlignes over tid, eller kjøpes for hele organisasjonen, der det i tillegg er mulighet for å analysere og sammenligne på tvers av ulike grupper i organisasjonen.

Prisen på et gruppeabonnement avhenger av antall deltakere som skal delta i kartleggingstesten. Prisen på et organisasjonsabonnement avhenger av størrelsen på hele organisasjonen.

Abonnementsperioden er minimum 3 måneder, men vil normalt være enten 12 eller 36 måneder.

Kontakt oss på efo@dinst.dk eller på telefon +47 976 53 067 / dinst@dinst.dk eller på telefon +45 2571 5050 for ytterligere informasjon om priser og vilkår.