Om vår forskningsmetode

Digitaliseringsinstituttet er et forsknings- og kompetanseutviklingshus. I vår forskning bruker vi internasjonale forskningsresultater, egen forskning og våre egne teoretiske rammeverk. De teoretiske rammeverkene er utviklet gjennom mer enn 20 års forskningserfaring. Vår spesielle styrke er å knytte forskning og teori sammen med praksis.

I vår forskning er vi opptatt av samspillet mellom Strategi, Teknologi, Organisasjon og Ledelse i både private virksomheter og i offentlige organisasjoner. Når det gjelder forskning, føler vi oss hjemme innen følgende forskningsområder; Information Systems, Organization Theory og Management Research.  

Utgangspunktet for våre forskningsaktiviteter er overveiende hermeneutisk og sosialkonstruktivistisk, og vi benytter oss primært av kvalitative metoder. Vi er opptatt av å utvikle forståelse, å konseptualisere og begrepsliggjøre virkeligheten – og ser det som vår viktigste oppgave å utvikle og gi andre "begreper å begripe med og teorier å navigere ut fra", og konkret i relasjon til stadig økende digitale omgivelser. 

Vi forteller ingen hva de skal gjøre. I stedet er vi opptatt av å tilby og gi andre et "begrepsapparat" og en konseptuell forståelse, som gjør dem i stand til å forstå og sette ord på sin egen virkelighet, og dermed også gjøre dem i stand til å treffe de riktige beslutningene for seg selv i sin digitale omstilling.

I møte med andre, være seg virksomheter, organisasjoner, ledergrupper samt ledere og medarbeidere, gjør vi vårt ytterste for å møte dem der de er. Kierkegaard er en daglig inspirasjon for oss når vi utvikler nytt og møter andre.

Derfor er vårt ærend heller ikke å være futuristiske, men å beskjeftige oss med teknologier som er nært, eller tilstrekkelig modne nok til at de kan anvendes i praksis, med øye for deres samspill med strategi, organisasjon og lederskapet og mulighetene, utfordringene og problemstillingene dette fører med seg.

I vår forskning er vi konkret opptatt av hvordan virksomheter og organisasjoner kan øke sin digitale modenhet og hva det krever av samspillet mellom Strategi, Teknologi, Organisasjon og Ledelse. Og vi er opptatt av hva det krever av organisatoriske kapabiliteter – eller evner – og av lederskapet for at det skal skapes verdier med digitale teknologier, IT og data i virksomheter og organisasjoner i til stadighet mer og mer digitale og dynamiske landskap.