De to rammeværker

I  Digitaliseringsinstituttet har vi utviklet to teoretiske rammeverk, "5 Generasjoner" og "10 +3  evner".  Rammeverket "5 Generasjoner" illustrerer 5  forskjellige nivåer av digital modenhet og de tilhørende forskjellige digitale mindset og ledelsespraksiser. Rammeverket "10 +3  evner" omhandler 10 organisatoriske evner/kapabiliteter og 3 lederskapskompetanser som er vesentlige å mestre for å nå de øverste nivåene av digital modenhet og transformere virksomheten. Evnene kan også defineres som vesentlige for organisasjoner og ledere å mestre i stadig økende digitale omgivelser.

Hver av rammeverkene er utgitt som selvstendige bøker på en rekke språk; ”Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for” er publisert på dansk på Djøf Forlag og på engelsk hos SP Publishing. " De 5 Generationer af digital modenhed» blir utgitt sommeren 2021. Begge bøkene gis ut oversatt til norsk høsten 2021.

De to rammeverkene er fundamentet vi tar utgangspunkt i for våre nettbaserte dialogverktøy, kartleggingstester, prosessverktøy, utdanninger; Sertifisering, Masterclass, Diplomclass og Datadrevet ledelse samt foredrag og andre tjenester.