Boken: Digital Transformasjon

Digital og teknologisk utvikling krever nye måter å tenke og lede på, og det er evnen til å omstille seg og søke bedre løsninger for kunder og innbyggere som er det sentrale. Ikke teknologiene i seg selv. Pernille Kræmmergaard har gitt ut to bøker om dette:

Digital modenhet - Strategi, Organisering og Ledelse i De 5 Generasjoner fås hos Djøf Forlag and Saxo. Boken er i øjeblikket kun tilgængelig på dansk.

'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for' går gjennom hvordan virksomheter og organisasjoner øker sin digitale modenhet og organiserer seg, slik at de enklere kan bruke teknologiene til å både optimalisere det eksisterende og skape det radikalt nye. Og alltid med kundens og innbyggerens behov i tankene, i et evig skiftende konkurranselandskap. Les mer her.