Digital Transformation

This book is rather unusual. It is very concrete about something rather abstract: “Digital transformation”. It focuses on a very complex phenomena – strategic transformation of large organizations - and makes it very simple and easy to understand. It is based on a sound theoretical foundation and at the same time very practical. In other words – this is an unusual well composed book. I can recommend it to all managers, consultants and researchers working with how to handle digital transformation. It is a well spend investment to read and reflect upon.
Søren Barlebo Rasmussen
CEO and Managing Partner
Mobilize Strategy Consulting

 

Pernille Kræmmergaard bruker sine mer enn 20 års forskning, teoretiske kunnskap og praktiske erfaringer fra hundrevis av kurs for offentlige organisasjoner og private virksomheter  i boken, som er ment som en bruksbok for ledere på alle nivåer.

Boken inneholder mange danske eksempler og caser, og gir praksisnære råd om hva ledere bør være oppmerksomme på i arbeidet med digital transformasjon. Boken er også  oversatt til norsk, engelsk og serbisk.

Pernille Kræmmergaard har skrevet en svært relevant og tilgjengelig bok om digital transformasjon. Boken løfter alle viktige problemstillinger, fra teknologi til kundebehov og ledelse, og har noen virkelig gode diskusjoner rundt problemstillingene og noen klare poeng. Også med god støtte i eksempler og henvisning til forskning. Jeg leste boken for å kunne anbefale den til styrekolleger, (som ikke jobber med temaet i det daglige), og det kan jeg absolutt gjøre ....
Rina Asmussen
medlem av styret i den Jyske Bank, PFA Invest og BRFfondene
Det er en fantastisk bok. Lett tilgjengelig, relevant på alle nivåer av ledelse, gode eksempler til refleksjon. Man merker at det ligger mye kunnskap og flid bak boken. Jeg kan bare anbefale den, og den kan brukes til mange formål, fokuserer veldig skarpt på den digitale og teknologiske utviklingen og hva som skal til for å holde tritt med den. Les den før du har kommet bakpå.
Lilian Mogensen
Styreformann for Rejsekort & rejseplan A/S, Styreformann Mannaz og Tidl. konserndirektør ATP
Pernille Kræmmergaard has put together a unique book for leading digital transformation in both private companies and public organizations in the coming era of what she has aptly characterized as even-more digital environments and a dancing landscape. She has drawn on her many years of rich experience in executive teaching, consulting, and university research to produce a book that is triply thoughtful and forward looking, well-articulated with down-to-earth examples, and usefully applicable for practice. The leadership and organizational capabilities developed and explained in the book provide a new comprehensive mindset for digital leaders to think with, develop, and apply. The generational model used as a mapping tool is immensely helpful for diagnosing where you are in your digital transformation and what you need and what you lack. The book worries about both customers and citizens and brings a Danish humanistic perspective that is critical for the global post-Covid 2020s new normal.
Omar A. El Sawy
Kenneth King Stonier Chair in Business Administration Professor of Information Systems, Data Sciences & Operations Department
USC Marshall School of Business
Pernille Kræmmergaards bok ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for» gir et raskt og lettlest 360 graders perspektiv på hva du som toppleder bør forholde deg i takt med den økende digitaliseringen. Dette gjelder både behovet for å endre måten organisasjonen arbeider og fungerer på, men også for utviklingen av ditt personlige lederskap. Bokens absolutte styrke er at den insisterer på at digital transformasjon er noe som må arbeides med i hele organisasjonen – både kulturelt, ledelses- og kompetansemessig, i den måten organisasjonen bruker data på og tilgjengeliggjør den på, bygger IT-arkitektur osv. – og hele tiden med kunden som det sentrale omdreiningspunktet for å skape ny verdi.
Lone Saaby
Direktør
Sikkerhedsstyrelsen

 

Pernille Kræmmergaards bok 'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for' kan kjøpes som både e-bok, lydbok og trykt bok. 

Les utdrag av boken her eller hør et utdrag her.

E-bok og trykt bog fås bl.a. her og lydboken er tilgjengelig hos bl.a. Saxo, Bog&Ide, og E-bog.dk.