Praktisk informasjon

Kompetanseløftet kan gjennomføres med et ubegrenset antall ledergrupper, og også for én ledergruppe. Ledergruppene kan være fra én organisasjon, fra forskjellige avdelinger i samme organisasjon, eller fra forskjellige organisasjoner (f.eks. en bransjeorganisasjon, fagforening, nettverksgruppe osv.).

Forløpet veksler mellom selvstendig arbeid med videoer, litteratur og refleksjonsøvelser, lokale gruppediskusjoner og felles samlinger.

Som utgangspunkt anbefaler vi at forløpet gjennomføres over ca. ett år og inneholder alle de 4 modulene med ca. 3 måneder til hver modul. Les mer om modulene og strukturen her.

PRIS

Kontakt oss på epost efo@dinst.dk eller telefon 9765 3067 for mer informasjon om pris og hvordan kompetanseløftet kan tilrettelegges hos deg.