Seniorforsker

Cand.scient.adm. og ph.d.

Anja Reinwalds rolle i digitaliseringsinstituttet er, i tett samarbeid med Pernille, å utvikle det faglige innholdet i Digitaliseringsinstituttets teoretiske rammeverk. Hun er produktansvarlig for kartleggingstester og prosessverktøy, utvikling av undervisningsmateriell, og er underviser, foredragsholder, koordinator for DISIMIT og utdanningsleder ved Digitaliseringsinstituttets Diplomclass i Digital Transformasjon.

Anja er interessert i, og forsker på, hva digitalisering og digital transformasjon betyr for en organisasjon og dens medarbeidere. Hun har solid erfaring som foredragsholder og kursleder på en rekke både digitale og fysiske forløp om digital transformasjon, for eksempel for Erhvervsministeriet og Dansk Magisterforening. Samtidig er Anja opptatt av hvordan teori og nye begreper kan bidra til en mer nyansert forståelse og kontinuerlig tilpasning av egen praksis.

Anja er tidligere adjunkt ved Aalborg Universitet og har bakgrunn som Cand.scient.adm. I en årrekke har hun forsket og undervist i ledelse av IT og digitalisering av offentlig sektor ved Center for IT-ledelse ved Aalborg Universitet.

Kontakt

Seniorforsker, Cand.scient.adm. og ph.d.

LinkedIn-profil Send email Ring