Country Manager Norge

Pedagog og Master i Organisasjon og Ledelse

Eirin Folde er leder for Digitaliseringsinstituttet i Norge. Her har hun også ansvar for utdanninger, workshops, kompetanseutviklingskurs samt foredrag for ledere og organisasjoner i både private virksomheter og i offentlig sektor.  Hun gjennomfører et Kompetanseløft i Digital Transformasjon for et stort antall norske kommuner, ved bruk av teknologistøttet læring. Kursmodulene bidrar til å øke kommunenes digitale modenhet, slik at de forstår mulighetene med ny digital teknologi og mestrer evnene til å kunne gjennomføre omstillingen både i egen praksis og organisasjon.

Eirin samarbeider tett med det danske Digitaliseringsinstituttet om forskning og utvikling av kartleggingstester, prosessverktøy og andre tjenester.

Eirin har mange års ledererfaring fra kunnskapsintensive organisasjoner og som prosjektleder i offentlig sektor. I sitt tidligere arbeid har hun samarbeidet tett med akademia, FOU og privat sektor, og har blant annet bidratt til utviklingen av flere offentlige studietilbud. Eirin har gjennomført omfattende endringsprosesser innen innovasjon, digitalisering og digital transformasjon sammen med ledere, ansatte og folkevalgte, og har tidligere vært prosjektleder for Digital Døgnåpen forvaltning, utviklet og gjennomført kompetanseutviklingsprogrammer innen digital transformasjon, og holdt et utall forelesninger og kurs i offentlig sektor.

Eirin er utdannet pedagog og prosess- og prosjektleder, og har mastergradsstudier innen organisasjon og ledelse, ledelse og strategi, innovasjon, agile, digitalisering og digital transformasjon. Hun tar nå spesialisering innen Strategi og forretningsutvikling.

Kontakt

Country Manager Norge, Pedagog og Master i Organisasjon og Ledelse

LinkedIn-profil Send email Ring