PA og Backend Koordinator

Cand.mag i engelsk og kommunikasjon

Johnny Kjær Jakobsens rolle i Digitaliseringsinstituttet består av å drifte og utvikle administrative prosesser og digitale plattformer med sikte på å støtte og optimalisere tilbudet av utdanninger og tjenester i virksomheten, og fungere samtidig som PA for Pernille. Johnny er også kundeservice-, backoffice og kurskoordinator på Digitaliseringsinstituttets kurs og programmer.

Johnny har mer enn 10 års erfaring med lederstøtte innen det strategiske og kommunikative samt det IT-messige. Videre har Johnny erfaring innen prosjektledelse, utarbeidelse av økonomiske analyser, support og oppfølging for ledelsen.

Johnny ble opprinnelig utdannet markedsøkonom og cand.mag i engelsk og kommunikasjon, supplert med en CBA (Certificate in Business Administration) fra Aalborg Universitet.

Kontakt

PA og Backend Koordinator, Cand.mag i engelsk og kommunikasjon

LinkedIn-profil Send email Ring