Å utvikle et mindset for å kunne agere i digitale miljøer

Digitaliseringsinstituttet ble stiftet av Digital Vismand og forhenværende professor Pernille Kræmmergaard i Danmark i november 2015. Hun stiftet virksomheten for å kunne imøtekomme partneres utfordringer med å forstå og forankre den digitale agendaen i sin egen ledelsespraksis og i egen organisasjon. Digitaliseringsinstituttet Norge ble etablert i 2021.

Digitaliseringsinstituttet er et forsknings- og kompetanseutviklingshus for partnere, virksomheter og organisasjoner som ønsker å bli klokere på og mer moden for den digitale virkeligheten. 

Vi skaper forståelse for og et felles språk om den digitale agendaen med våre egenutviklede teoretiske rammeverk og nettbaserte dialogverktøy, som består av kartleggingstester og prosessverktøy. Dialogverktøyene setter styrer, ledergrupper og medarbeidere i stand til å ta verdiskapende beslutninger. 

Vi tilbyr nærværende og effektfulle utdannelsesforløp, skreddersydde kurs, foredrag, workshops og nettverk. 

Vi fremmer en kvalifisert lederdialog om den digitale agendaen og gir begrep å begripe med og teorier å navigere ut fra. Vi åpner opp for nye behov, griper nuet, ser inn i fremtiden og synliggjør det som andre kanskje ennå ikke vet at de trenger. 

Vår spesielle styrke er evnen til å koble forskning og teori med våre partneres konkrete virkelighet. Vi tror på at verdi skapes best i gjensidig givende partnerskap.