Visjon, misjon og grunnfortelling

VISJON

Vår visjon er å bidra konstruktivt til å skape økt digital modenhet og å samskape  begrepsdannelsen og agendaen for hvordan man skaper verdi med digitale teknologier i en bærekraftig verden. 

Vi vil alltid gå foran, og vårt mål er å være blant verdens beste til å forstå, formidle og forankre digitale mindset.

MISJON

Vi gir ikke råd, vi fremmer en kvalifisert dialog. Vi gjør ledergrupper, ledere og medarbeidere i virksomheter og organisasjoner i stand til å ta vare på organisasjonen sin i en digital verden i stadig endring . Vår særlige styrke er vår evne til å knytte forskning til praksis, som skaper resultater.

GRUNNLEGGENDE VERDIER

  1. NYE BEGREPER Å BEGRIPE MED – Vi anvender og bringer den nyeste internasjonale forskningen og teorien i spill, og relaterer den samtidig til praksis og virkeligheten ved å møte kundene der de er. 
  2. NYE OG RIKTIGE BESLUTNINGER – Vi skaper innsikt, slik at andre kan ta de riktige beslutningene for seg 
  3. PARTNERSKAP OG NETTVERK – Vi utvikler tjenester og gjennomfører våre kurs og utdannelser i samarbeid med våre partnere, og vi jobber alltid bevisst med å skape felles språk i nettverket. 
  4. PRESENCE WITH EDGE – Vi tar utgangspunkt i den konkrete virkeligheten, samtidig med at vi utfordrer denne, for å endre eksisterende praksis