Tjenester

Digitaliseringsinstituttet tilbyr, i tillegg til våre utdanninger; Masterclass, Sertifisering, Kompetanseløft og Datadrevet ledelse, forskjellige tjenester som vi tilpasser din virksomhet eller organisasjon.  

Tjenestene våre tar alltid utgangspunkt i hvilket utbytte dere ønsker, målgruppe og lengde, og tilpasses dermed deres spesifikke behov. Dette gjør vi gjennom foredrag, workshops, video on demand samt skreddersydde kurs.   

Hvis du er interessert i en av disse tjenestene, anbefaler vi at du kontakter oss for å drøfte muligheter via mail på efo@dinst.dk eller på telefon 97 653 067.