Skreddersydde kurs

Digitaliseringsinstituttet tilbyr skreddersydde kurs tilpasset din virksomhet eller organisasjon. 

Basert på ønsket utbytte, målgruppe og lengde, utvikler vi et kurs som passer dere.  

Felles for alle våre skreddersydde kurs er at vi binder sammen forskning og teori med deltakernes konkrete praksis. I utviklingen av kurs er det viktig for oss at vi samarbeider tett med dere for å sikre oss at innholdet og formen er relevant og lever opp til deres ønsker. 

Våre kurs gjennomføres vanligvis som en vekselvirkning mellom innlegg, plenumsdiskusjoner og gruppediskusjoner. Vi er opptatt av at deltakerne involveres i undervisningen og at innholdet gjøres nærværende og relevant for hver enkelt deltaker. 

Vi ivaretar kursledelsen og vanligvis mesteparten av undervisningen. Om ønskelig kan vi bruke foredragsholderne våre som eksperter; det kan være forskere eller ledere med erfaring innen områdene for de spesifikke innleggene eller casepresentasjonene. 

Vi tilbyr også blended kursforløp, der vi har god erfaring med å inkludere en eller flere læringsvideoer med tilhørende refleksjonsspørsmål, enten som opptakt til eller i forbindelse med kursforløpet. 

Hvis du er interessert i å høre mer om mulighetene for et skreddersydd kurs hos dere, er du velkommen til å kontakte oss via e-post på efo@dinst.dk eller på telefon +47 976 53 067 / dinst@dinst.dk eller på telefon +45 2571 5050.