Video på forespørsel

Digitaliseringsinstituttet tilbyr å produsere videoer som er skreddersydd for deg og din organisasjon. 

Basert på deres behov, målgruppe og ønsker om innhold og lengde, produserer vi en video som passer til dere. For eksempel: 

  • Video med presentasjon til et lederseminar, konferanse eller en workshop 
  • En læringsvideo for bruk på et internt kurs 
  • En enkelt eller flere videoer du kan bruke på din egen læringsplattform 

Vi har eget produksjonsutstyr og kan produsere og levere en video på få dager. 

Den ferdigproduserte videoen leveres via lenke pr. e-post, og kan lastes ned til avtalt bruk. 

Priser per video avhenger av lengde, innhold og bruksrettigheter. 

Hvis du er interessert i å høre mer om mulighetene for videoer tilpasset deres behov, er du velkommen til å kontakte oss via e-post på efo@dinst.dk eller på telefon +47 976 53 067 / dinst@dinst.dk eller på telefon +45 2571 5050.