Workshop

Digitaliseringsinstituttet tilbyr workshops skreddersydd for din bedrift eller organisasjon. 

Basert på dine behov setter vi sammen en workshop som passer deg. Virksomheten  eller organisasjonen din kan eksempelvis få inspirasjon innen følgende tema: 

  • Hvordan dere kan heve organisasjonens digitale modenhet 
  • Etablering av et felles digitalt mindset og språk for digital omstilling og den digitale agendaen i ledergruppen 
  • Input til og forståelse for de organisatoriske og ledelsesmessige kompetansene som er avgjørende for digital omstilling og oppnåelse av virksomhetens forretningsstrategi 
  • Identifisering og igangsetting av hva deres digitale akademi skal inneholde av kurs og utviklingstiltak 

Felles for alle våre workshops er at vi binder sammen forskning med praksis, og bidrar til at dere får et overblikk, innsikt og læring på en inspirerende og nærværende måte. Målet er at deltakerne får nye begreper å begripe med. 

Når vi tilrettelegger en workshop starter vi alltid med utgangspunkt i deres behov og ønsker når det gjelder output av workshoppen; hvem er målgruppen, ønsket innhold, i hvilken kontekst? ønsket lengde og stil, økonomisk handlingsrom, etc. 

Basert på dette, setter vi sammen en workshop som kan bestå av en eller flere tjenester. 

  • Faglige innlegg 
  • Fasiliterte gruppeøvelser 
  • Fasilitert plenumsdiskusjon 
  • Selvevalueringstest 

Hvis du er interessert i å diskutere mulighetene for en workshop hos dere, er du velkommen til å kontakte oss via e-post på efo@dinst.dk eller på telefon +47 976 53 067 / dinst@dinst.dk eller på telefon +45 2571 5050.