Masterclass

Masterclass i Digital Transformasjon henvender seg til ledere og ledergrupper i privat og offentlig sektor som har et lederansvar for organisasjonens digitale transformasjon.

 • Trenger du mer kunnskap om hva digital transformasjon er og hvordan det kan forstås?
 • Føler du at du mangler riktig mindset, språk og kompetanse til å lede og bidra til transformasjonen?
 • Trenger du innspill til og forståelse av hvordan ny teknologi og data kan omsettes til forretningsmessig verdi?
 • Opplever du at dine kunder og samarbeidspartnere stiller nye krav til tjenester og produkt, eller at din konkurransemessige posisjon blir utfordret?
 • Er du interessert i den siste forskningen og teorien om digital transformasjon og arbeidet med å omsette dette i din egen organisasjon og ledelsespraksis?

Da er Masterclass i Digital Transformasjon det riktige valget for deg og dine lederkollegaer.

Utdanningen gjennomføres med høy faglighet på masternivå, samtidig som man arbeider med egne erfaringer og egen praksis. Basert på det teoretiske universet vil du få inspirasjon til hvordan teorier kan anvendes i egen praksis - dette er en av våre særlige styrker.

Direktør og tidligere professor Pernille Kræmmergaard har utviklet utdannelsen og er hovedforeleser. Hun suppleres av Country Manager Eirin Folde og professorer og forskere fra inn- og utland, som alle underviser i ny og relevant forskning og teori, samt ledere fra danske og norske virksomheter, som alle har inngående erfaring med Digital Transformasjon fra egen praksis og ledelse.

Innholdet i modulene tilpasses kontinuerlig slik at det alltid er siste praksis, seneste kunnskap og oppdatert teori som danner grunnlaget for utdanningen.

For registrering og datoer se her

HVORFOR DELTA?

For å lede virksomhetens digitale transformasjon, må du som leder forstå hva digital transformasjon er og hva den krever av organisasjonen din. Denne forståelsen vil du tilegne deg gjennom utdannelsen.

HENSIKT

Hensikten med Masterclass i Digital Transformasjon er å utvikle ledere og ledergrupper. Vi gjør dette ved å gi deltakerne et nytt ledelsesfokus og -språk slik at de bevisst kan lede selskapets digitale omstilling - eller med andre ord; Masterclass gir deltakerne nye begreper å begripe med og teorier å navigere ut fra.

UTBYTTE

Det er mulig å delta i Masterclass som del av en ledergruppe eller som individuell leder. Digitaliseringsinstituttet anbefaler i utgangspunktet at flere personer fra samme organisasjon deltar.

SOM DELTAKER OPPNÅR DU:

 • Utvikling av egne ledelsesmessige digitale kompetanser
 • Forståelse for digital transformasjon og de endringer dette fører til i det konkurransemessige landskapet og kundens forventninger og krav
 • Innsikt i nye teknologier og betydningen disse har for forretningsmodeller, produkter, tjenester, organisasjonen, arbeidsplassen og de ansatte
 • Forståelse av organisasjonsstrukturer, kapabiliteter, evner og mindset som digital transformasjon krever
 • Kunnskap om nyeste praksis, teori og litteratur innen feltet

SOM GRUPPE OPPNÅR DERE:

 • Et felles begrepsapparat som kan brukes i transformasjonen av virksomheten eller organisasjonen
 • Evnen til sammen å kunne identifisere muligheter og utfordringer for virksomheten eller organisasjonen
 • Evnen til å sammen å kunne identifisere hvilke kapabiliteter og evner som er viktigst for organisasjonen å jobbe med å utvikle/styrke
 • Kjennskap til nyeste praksis, teori og litteratur innen feltet

Hvis du er i tvil om hvorvidt utdannelsen er det rette for deg, er du velkommen til å kontakte oss via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Eirin Folde (Country Manager for Digitaliseringsinstituttet Norge) kan kontaktes ved ytterligere spørsmål via mail efo@dinst.dk eller på  telefon +47 9765 3067