Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

«Kurset har gitt meg nyttig teoretisk innsikt og innblikk i andres erfaringer. Diskusjonene vi har hatt i kurset tar jeg med meg «hjem» slik at vi kan ha gode diskusjoner om våre utfordringer i arbeidet med digitalisering. Jeg har fått med meg gode verktøy for å jobbe videre med digitalisering på en smart måte»

«Vår toppledergruppe har deltatt på Masterclass-utdannelsen og det har gitt oss en felles referanseramme, språk og en begrepsverden vi kan støtte oss på».

«En av mine oppgaver nå er å få fagområder og den digitale dagsorden til å «smelte bedre sammen» i min egen kommune. I den sammenheng er det svært nyttig at jeg gjennom Masterclass har fått et språk og en konkret systematikk for å kommunisere om digital transformasjon på en forståelig måte overfor mange forskjellige faggrupper.»

«Jeg har deltatt på Masterclass sammen med flere av mine lederkollegaer på tvers av fagområder, samt IT-sjefen. Vi deltar sammen for å få en felles referanseramme og forstå Digital Transformasjon i en kommunal kontekst. Masterclass i Digital Transformasjon har inspirert meg til å se sammenhenger og løsninger for de organisatoriske, teknologiske og strategiske utfordringene vi står overfor som kommune.»

«Vi valgte å delta samlet i digital styringsgruppe sammen med HR. Formålet med å delta som gruppe var å ha et felles tankesett, som input til ny digitaliseringsstrategi og fremtidig digital kompetanseutvikling. Vi lyktes svært godt med å få til dette. Utdannelsen ga oss et rammeverk og bidro til at vi alle fikk det samme fundamentet, slik at vi som gruppe er bedre rustet til arbeidet med digital transformasjon.»

«Jeg er ikke IT-sjef eller IT-spesialist, men ønsker å være dyktig på digital ledelse og å videreutvikle tjenestene mine i lys av dette. Gjennom utdannelsen har jeg blitt inspirert til å få til dette, og jeg har fått innblikk i og innspill til noe jeg kunne gå rett hjem og jobbe videre med i forhold til utvikling av digitale ledelseskompetanser på arbeidsplasser i statlig sektor.»

«Utdanningen i Digital Transformasjon - Masterclass - har for meg virkelig vært en øyeåpner og en oppvåkning i forhold til noen av mine grunnfestede tanker og holdninger rundt organisering og struktur. Gjennom at folk har så forskjellig bakrunn forsterkes forståelsen av digital transformasjon som en felles satsing. Kombinasjonen av eksterne foredrags/innleggsholdere og en gjennomgående utdanningsleder fungerte veldig bra. Dette er en utdannelse jeg absolutt vil anbefale.»

«Pernille Kræmmergaard er jo selv «leading edge» på området. Hun er der - helt fremme, der ingen har sagt det før, tenkt det før, tegnet det før, og hun klarer å blande praktisk empiri med dyp teoretisk forståelse på en måte som kanskje kun et par andre eksperter i verden kan.»

"En god miks av teori og implementering i praksis og veldig gode foredragsholdere."