Sertifiseringen

Sertifiseringen henvender seg til ledere og medarbeidere i den private og offentlige sektor, som har et ønske om enten å fasilitere, undervise, vurdere, eller bidra til utvikling av digital modenhet, mindset, kompetanser eller evner til digital transformasjon hos andre.

 • Har du behov for å kunne tilrettelegge, gjennomføre eller fasilitere et større kompetanseutviklingsforløp i egen organisasjon for mange medarbeidere
 • Er du opptatt av å kunne monitorere og/eller evaluere digital modenhet og evner til digital transformasjon mellom avdelinger, eller over tid (f.eks. i forbindelse med større implementeringsoppgaver)
 • Opplever du eller dine kunder et behov for at kunne evaluere medarbeideres og lederes digitale kompetanser og mindset ved f.eks. rekruttering, medarbeidersamtaler eller gruppesammensetning
 • Har du behov for å kunne tilrettelegge workshops, der det arbeides med digital modenhet, etablering av felles mindset og/eller identifikasjon av evner til digital transformasjon, som med fordel kan styrkes
 • Du ønsker inngående kjennskap til rammeverkene «5 Generasjoner» og «10+3 evner» og bruk av selvevalueringstester, og dokumentasjon for din viten, enten som underviser eller i forbindelse med at din organisasjon har kjøpt abonnement på Digitaliseringsinstituttets dialogverktøy

Kjenner du igjen deg selv i en eller flere av de ovenstående punktene, er Sertifiseringen det rette valget for deg.

Du sertifiseres i rammeverkene 5 generasjoner av digital modenhet. og i 10+3 evner til digital transformasjon, og to tilknyttede dialogverktøy og bruk av sevevalueringstester.

Du får dokumentasjon på din kunnskap om rammeverkene og dyktiggjort i bruken av dialogverktøyene i egen eller andres organisasjon på både individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Etter Sertifiseringen er du autorisert i bruken av DINSTs webbaserte dialogverktøy, herunder forskjellige selvevalueringstester, som grunnlag for en kvalitativ dialog med andre.

Pernille Kræmmergaard, grunnlegger av Digitaliseringsinstituttet, digital vismand og tidligere professor, har utviklet sertifiseringsutdannelsen og er kursleder og gjennomgående underviser.

UTBYTTE

Sertifiseringen styrker deg i å hjelpe andre, medarbeidere, ledere og organisasjoner i arbeidet med utvikling av digitale mindset og kompetanser.

Dialogverktøyene inneholder en lang rekke ressurser, som gir deg verktøyer til selv å gjennomføre selvevalueringstester, workshops, seminarer, kurs og møter.

Du lærer hvordan du kan anvende, herunder analysere og sammenligne, testresultatene til bruk i dialoger på individ-, gruppe- og/eller organisasjonsnivå.

Etter endt sertifisering kan du:

 • formidle eller undervise i 5 Generasjoner og 10+3 evner
 • analysere og sammenligne resultater og formidle, forklare og gi tilbakemelding/feedback på testresultater
 • tilrettelegge workshops, møter eller andre forløp som inneholder tester og testresultater (f.eks. i forbindelse med strategiutvikling, ledergruppeutvikling, rekruttering og individuell kompetanseutvikling).
 • vurdere til hvilke formål de enkelte testene, og kombinasjoner av tester, kan anvendes
 • anvende de innebygde ressursene til å fasilitere digitale mindsets hos andre
 • forklare og forstå selvevalueringstestenes underliggende data-governance

MÅLGRUPPE

Utdannelsen henvender seg til deg som er HR-, digitaliserings-, IT-, prosess-, endrings- eller organisasjonskonsulent eller underviser. Både interne og eksterne konsulenter er velkomne.

SERTIFIKATET

Det utdeles et Sertifikat etter sertifiseringen. Du sertifiseres i den gjeldende og aktuelle versjon av 
Sertifiseringen. Sertifiseringen din er gyldig i kalenderåret du er sertifisert og det påfølgende kalenderåret eksempelvis i 2021 – så heter din sertifisering: ’Sertifisering 2021 - 2022’.

Du har adgang til et lukket digitalt forum og materialene her i det kalenderåret du er sertifisert og det etterfølgende kalenderåret.

Ved lansering av nye versjoner av Sertifiseringen vil det være mulighet for tilkjøp av fornyelse og oppdatering av dit gjeldende sertifikat, slik at din kunnskap og sertifisering fortsatt kan være aktuell og up-to-date.

YTTERLIGERE FORHOLD

Kontakt oss gjerne via mail på dinst@dinst.dk  eller telefon +45 2571 5050, hvis du vil høre mer om sertifiseringen eller har spørsmål. 

Du kan også kontakte Country Manager Eirin Folde på efo@dinst.dk eller telefon 97 653 067 for spørsmål.