Oppbygning og form

Sertifiseringen gjennomføres som et 2-dages kurs med fysisk fremmøte på lokasjon i Norge, sentralt på Østlandet (nærmere informasjon om sted blir gitt i god tid), en multiple choice-test samt en avsluttende digital halvdags workshop, hvor det tillærte dokumenteres.

Innen kursstart forventes det at deltagerne har lest boken ”Digital Transformasjon – 10 evner din organisasjon har behov for og 3 du har bruk for”. 

De to kursdagene avsluttes med en multiple choice-test i de to teoretiske rammeverkene, som skal bestås for å kunne fortsette sertifiseringen. Det vil være mulighet for tilkjøp av re-eksamen.

Etter kursdagene er det deltagernes tur til å prøve ut de nyervervede kompetansene i praksis – til dette har de to måneder. Deltagerne skal én uke etter endt kurs kort beskrive casen de ønsker å arbeide med. Til dette utfylles en case-mal (malen og case-oppgaven introduseres på den siste kursdagen).

To måneder etter endt kurs og gjennomføring av casen, skal deltagerne dokumentere og dele sine erfaringer med de andre deltagere på en avsluttende workshop, samt fylle ut resten av case-malen med sine erfaringer. Den beskrevne casen legges så ut i det lukkede, digitale forumet for DINST-sertifiserte, som slik får mulighet til å dele kunnskap og bygge et nettverk seg imellom.

Etter at du har brukt kunnskapen din i praksis og demonstrert dette, vil du endelig bli sertifisert.