Mindset til at agere i digitale omgivelser

Digitaliseringsinstituttet er stiftet af Digital Vismand og forhenværende professor Pernille Kræmmergaard i november 2015. Hun stiftede virksomheden for at kunne imødekomme partneres udfordringer udi at forstå og forankre den digitale agenda i egen ledelsespraksis og organisation.   

DI2X og Digitaliseringsinstituttet

Vi slår aktiviteterne i de to søsterselskber, Digitaliseringsinstituttet og DI2X, sammen. Det gør udbuddet af produkter og services mere overskueligt og er et led i vores internationalisering. Du møder stadig den sammenhængende palette af services, som du kender.

Fremover kan du følge vores aktiviteter her hos DI2X:

Digitaliseringsinstituttet og DI2X er for partnere, virksomheder og organisationer, som ønsker at blive klogere på, og mere modne til, den digitale virkelighed. 

Vi skaber forståelse for, og et fælles sprog om, den digitale dagsorden med vores egenudviklede teoretiske rammeværker, webbaserede dialogværktøjer bestående af kortlægningstests og procesværktøj som gør bestyrelser, ledergrupper og medarbejdere i stand til at træffe værdiskabende beslutninger. 

Vi rådgiver ikke, vi fremmer en kvalificeret ledelsesmæssig dialog om den digitale dagsorden. Vi giver begreber at begribe med og teorier at navigere ud fra. Vi åbner for nye behov, griber nuet, ser ind i fremtiden og synliggør det, som andre måske endnu ikke ved, de har brug for.  

Vores særlige styrke er evnen til at forbinde forskning og teori med vores partneres konkrete virkelighed. Vi tror på at værdi skabes bedst i gensidigt givende partnerskaber.