Cookie- og persondatapolitik

Vi passer godt på dine oplysninger og bruger dem med omtanke

Hos Digitaliseringsinstituttet lægger vi stor vægt på, at dine persondata behandles på en forsvarlig og sikker måde, så du er tryg ved at interagere med os digitalt. Vi ønsker at være 100 procent ærlige og gennemsigtige om, hvordan vi med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med lovgivningen behandler de oplysninger, vi får, når du afleverer dine personoplysninger til os.

Du kan nedenfor se, hvilken informationer vi indsamler, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Ejeroplysninger

Digitaliseringsinstituttet
Budolfi Plads 12, 1. tv
9000 Aalborg

CVR 37253138
Mail: dinst@dinst.dk
Telefon: 2571 5050 

Hvornår afgiver du oplysninger om dig selv?

 1. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, uddannelser eller abonnement via en af vores formularer på websitet
 2. Når du enten afprøver vores gratis test eller bestiller en rapport i Testuniverset
 3. Når du besøger dinst.dk, indsamles der anonymiserede oplysninger om dig via cookies.

 Hvilke oplysninger indsamles?

Har du selv aktivt tilmeldt dig en uddannelse eller bestilt en rapport i testuniverset indsamles:

 • Navn
 • Stillingsbetegnelse
 • Virksomhed
 • Mailadresse
 • Telefonnummer (kun ved uddannelse)
 • Faktureringsoplysninger

Har du selv aktivt tilmeldt dig nyhedsbrev indsamles:

 • Navn
 • Stillingsbetegnelse
 • Virksomhed
 • Mailadresse

Tager du vores gratis test, indsamles følgende oplysninger:

 • Navn
 • Mailadresse

Der er typisk tale om følgende oplysninger ved cookies:

 • Et unikt, anonymt ID
 • Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller smartphone
 • Din IP-adresse og geografiske placering (kun på byniveau)
 • Oplysninger om hvilke sider og elementer, du klikker på og udfylder.
 • Køn og aldersgruppe, så vidt du har angivet det på Facebook, eller det er kendt af Google eller LinkedIn.

Hvor længe og hvordan opbevares dine persondata?

Oplysninger opbevares i den periode, det er tilladt i henhold til lovgivningen. Cookies har automatisk kun en vis levetid. Hver gang du besøger en side, lægges eller fornys cookien dog automatisk.

Som dataansvarlige forpligter vi os til at overholde databeskyttelsesforordningens (Europaparlamentets og -rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016) artikel 32 til 36 under hensyntagen til databehandlingens karakter og de tilgængelige oplysninger. 

I korte træk betyder det, at Digitaliseringsinstituttet forpligter sig til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et højt sikkerhedsniveau omkring data, samt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden at anmelde det hurtigst muligt til Datatilsynet samt underrette den/de registrerede om sikkerhedsbruddet.

Særligt ved deltagere i Digitaliseringsinstituttets uddannelser

I forbindelse med opstart af en uddannelse opfordrer vi deltagerne til at udfylde en skabelon til profilkatalog. Vi samler alle profilerne til et samlet profilkatalog, som rundsendes til alle deltagere og de enkelte indlægsholdere inden start på uddannelsen. Vi anvender udelukkende profilkataloget til dette formål. 

Billeder og video

Lejlighedsvis tager vi billeder eller optager video under vores uddannelser, hvilket vi informerer om på de pågældende dage.

Det gælder såvel for billeder som video, at Digitaliseringsinstituttet udelukkende gemmer og benytter stemningsbilleder. Såfremt vi ønsker at anvende et billede med dig til markedsføringsmateriale, indhenter vi først din tilladelse dertil.

Hvis en deltager ønsker at få et offentliggjort billede eller videosekvens fjernet, kan vedkommende kontakte Digitaliseringsinstituttet via mail dinst@dinst.dk.

Cookies på dinst.dk

Indsigt i dine personlige oplysninger

Du har til enhver tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, hvordan vi behandler dem og bede om at få dem tilrettet, begrænset eller slettet.

Henvendelse omkring persondata kan ske til dinst@dinst.dk.