Grundfortælling, vision og mission

Vision

Vi ønsker digital modenhed og at medskabe begrebsdannelsen og dagsordenen for hvordan individer, grupper, organisationer og nationer skaber værdi med digitale teknologier i en bæredygtig verden.

Mission

Vi udvikler digitale mindset. I dialogbaseret form og i koblingen mellem teori og praksis udvikler vi digitale kapabiliteter hos individer, grupper og organisationer.

Værdier

NYE BEGREBER AT BEGRIBE MED – Med nærvær og kant bringer vi den nyeste internationale forskning og teori i spil og bygger bro til vores slutkunders virkelighed

TEORIER AT NAVIGERE UD FRA – Med egne frameworks skaber vi indsigt og digitale mindset, således vores slutkunder kan træffe de rigtige beslutninger for dem selv og deres organisationer

ØKOSYSTEMER AT SKABE I – Med stærkt fokus på vores egen identitet arbejder vi til enhver tid for at skabe og dele værdi i gensidigt givende partnerskaber