Poul Venø – IT- og Digitaliseringschef, Herning Kommune

”Vi fik skabt et fælles mindset”

Poul Venø, IT- og Digitaliseringschef i Herning kommune, startede samarbejdet med Pernille Kræmmergaard og Digitaliseringsinstituttet i forbindelse med udarbejdelsen af en ny digitaliseringsstrategi. Denne strategi skulle udarbejdes af den digitale styregruppe, som består af repræsentanter fra de forskellige forvaltninger i kommunen. I forbindelse med dette arbejde, besluttede styregruppen samlet at deltage på uddannelsen Masterclass i Digital Transformation: ”Som formand for den digitale styregruppe i Herning kommune havde jeg et ønske om, at der i styregruppen kom et ensartet billede af digitaliseringen. Formålet med at deltage som en samlet gruppe på uddannelsen Masterclass i Digital Transformation var at få et fælles mindset, der skulle udspringe i en ny digitaliseringsstrategi. Det lykkedes i stor stil”, udtaler Poul Venø.

For Herning kommune betød deltagelsen på Masterclass i Digital Transformation, at styregruppen fik en fælles forståelse for digitalisering og samtidig mulighed for at kombinere de forskellige kompetencer, der er til rådighed i styregruppen. Poul Venø uddyber: ”Uddannelsen satte rammerne og sikrede, at vi som gruppe blev klædt bedre på til den digitale transformation og at vi fik samme fundament. Det har især været givende, at mange forskellige forvaltninger deltog, fordi digital transformation også handler om, at hele organisationen skal kunne navigere digitalt. Uddannelsen har ændret hele tænkningen om organisationen, og det har inspireret os til at lave en ny digitaliseringsstrategi”.

Udover medlemmer af styregruppen valgte Herning kommune at invitere en medarbejder fra HR med på Masterclass, da digital transformation også handler om at forandre medarbejdere i kommunens mindset, og for at lykkes med dette kræver det involvering af HR. Og som HR konsulent Lene Krogh efterfølgende udtalte: ”Denne uddannelse kan bestemt fint anbefales til HR ledende medarbejdere også”.

Flere af medlemmer af den digitale styregruppe havde ingen IT-mæssige baggrund andet end at være almindelige brugere af IT, men uddannelsen har ifølge Poul Venø resulteret i at: ”De er blevet meget bedre klædt på til at tænke i andre baner og at forstå begreber som eksempelvis digital disruption. Jeg kan godt anbefale alle at deltage som en samlet gruppe”, udtaler Poul Venø.

Udover deltagelsen på Masterclass i Digital Transformation har Poul Venø og Herning kommune valgt at samarbejde med Digitaliseringsinstituttet på flere områder. De er blandt andet medlem af forskningsnetværkssamarbejdet DISIMIT, som administreres af Digitaliseringsinstituttet. Om deres deltagelse heri udtaler Poul Venø: ”DISIMIT netværket tilbyder os internationale kapaciteter, som er de bedste forskere på området. Derudover får vi ny viden med hjem hver dag, hvilket giver blod på tanden”. Derudover har ”Vi sammen med Pernille Kræmmergaard afholdt en workshop for kommunens direktion om Digital Transformation og ledelsesmæssige kompetencer”,  afslutter han.

Poul Venø og Herning kommune har deltaget i; Masterclass i Digital Transformation, og netværkssamarbejdet DISIMIT, og har anvendt Digitaliseringsinstituttet i forbindelse med strategiudvikling og workshop med direktionen.