Anne Dandanell – Digitaliserings- og IT-chef, Kalundborg Kommune

”Kalundborg vendte strategiprocessen på hovedet”

Anne Dandanell deltog i Masterclass i Digital Transformation i København efteråret 2016 som blandt andet har klædt hende bedre på til hendes egen ledelsespraksis. Hun kommer selv med eksemplet: “Når jeg diskuterer udvikling med min topledelse, er jeg i dag bedre klædt på til at argumentere for, at strategi ikke er noget, ledelsen bare beslutter - for så at læne sig tilbage og se medarbejderne køre med aben”.

Anne Dandanells første møde med Digitaliseringsinstituttet førte til en helt ny tilgang til strategiudvikling i Kalundborg Kommune, hvor hun siden 2013 har været Digitaliserings- og IT-chef. “Med inspiration i de redskaber, vi fik på Masterclass i Digital Transformation, har vi vendt vores strategiprocesser på hovedet, så vi i langt højere grad tænker nedefra og op. Vi inddrager brugerne og sikrer, at organisationen tager ejerskab over strategien” udtaler Anne Dandanell, som samtidig fortæller, at der i kommunen nu er kommet langt større fokus på samskabelse. For eksempel har de ved den nye strategi inddraget brugerne, som definerede hele 81 forskellige indsatsområder på IT- og digitaliseringsområdet.

Anne Dandanell beskriver mødet med Digitaliseringsinstituttet som værende en gevinst, da hun “fik den teoretiske ballast - men på en måde som vi kunne bruge i kontekst med de udfordringer, vi står med i dagligdagen. Samtidig var det meget inspirerende, at der var deltagere fra mange forskellige typer af organisationer og virksomheder - og at de alle brændte for at byde ind med eksempler, som måske ikke én til én matchede vores virkelighed, men som vi nemt kunne relatere til”. Derudover fremhæver hun Pernille Kræmmergaards evne til at puste liv i undervisningen.

“Pernille Kræmmergaard er utrolig levende og så fuld af energi, at hun selv efter en lang dag med undervisning er i stand til at fange folks interesse” – Anne Dandanell.

Efterfølgende har Anne Dandanell deltaget på flere af Digitaliseringsinstituttets kurser og netværk. Hun har blandt andet taget kurset Digital Ledelse, der er udviklet af Digitaliseringsinstituttet og udbudt i samarbejde med Djøf. Derudover har hun sammen med to mellemledere fra hendes egen organisation færdiggjort kurset IT-ledelse i en digital verden. Hun udtaler: ”Vi har valgt at deltage på flere af de kurser som Digitaliseringsinstituttet udbyder og har senest også meldt os ind i det kommunale netværk DISIMIT. På alle kurserne har der været en god blanding af indlægsholdere, og kursuslederen har været rigtig godt til at fange folks interesse igennem hele programmet”.

Anne Dandanell og Kalundborg kommune har deltaget i; Masterclass i Digital Transformation, kurset Digital Ledelse, Kurset IT-ledelse og IT organisationens rolle, og netværket DISIMIT.