Mission

Vi udvikler kompetencer hos ledergrupper, ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer i digital transformation således de får nye begreber at begribe med og teorier at navigere ud fra.

Dette gør vi i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere og ved bevidst at facilitere netværk.

Principper for kompetenceudvikling

  • NYE BEGREBER AT BEGRIBE MED – Vi anvender og bringer den nyeste internationale forskning og teori i spil, og relaterer den samtidig til deltagernes virkelighed

  • NYE OG RIGTIGE BESLUTNINGER – Vi skaber indsigt for deltagerne således de træffer de for dem rigtige beslutninger

  • NETVÆRK OG PARTNERSKABER - Vi udvikler og gennemfører vores forløb sammen med samarbejdspartnere, og vi arbejder altid bevidst på at skabe netværk og fælles sprog blandt deltagerne

  • NÆRVÆR MED KANT – Vi tager udgangspunkt i deltagernes unikke situation samtidig med, at vi udfordrer denne med henblik på ændring af eksisterende praksis