Mission

Det vi gerne vil, er at møde mennesker, der hvor de er i dag og føre dem ind i den digitale fremtid med det udgangspunkt.

Værdier

  • NYE BEGREBER AT BEGRIBE MED – Vi anvender og bringer den nyeste internationale forskning og teori i spil, og relaterer den samtidig til deltagernes virkelighed

  • NYE OG RIGTIGE BESLUTNINGER – Vi skaber indsigt for deltagerne, således de træffer de for dem rigtige beslutninger

  • NETVÆRK OG PARTNERSKABER - Vi udvikler og gennemfører vores forløb sammen med samarbejdspartnere og vi arbejder altid bevidst på at skabe netværk og fælles sprog blandt deltagerne

  • NÆRVÆR MED KANT – Vi tager udgangspunkt i deltagernes unikke situation samtidig med, at vi udfordrer denne med henblik på ændring af eksisterende praksis