Artikel i Jyllandsposten

Januar 2019

”Eksperter sætter spørgsmålstegn ved Danmark, som digital frontløber” er overskriften på en artikel i Jyllands-Postens tillæg ”Digitalisering af erhvervslivet” i dag. Pernille Kræmmergaard udtaler i artiklen bl.a “Jeg oplever, at danske ledere i stigende grad erkender, at de står over for en udfordring, men til gengæld ikke føler sig klædt godt nok på til at lede deres medarbejdere ind i den nye digitale virkelighed. De ønsker at tage ansvar, men ved ikke, hvordan de skal komme i gang.” Læs hele artiklen her: https://lnkd.in/dsv6cpt