Heldagsarrangement i Slagelse Kommune

Maj 2019

Slagelse Kommune havde i tirsdags inviteret Pernille Kræmmergaard til at holde et heldagsarrangement for Stab for Økonomi og Digitalisering (SØD) samt Stab for Ledelse, Udvikling og HR (LUH). Formålet med dagen var at få fælles opmærksomhed på behovet for Digital Transformation, samt hvordan de to stabe skal understøtte at organisationen digitaliserer, og hvad det betyder for medarbejdernes rolle og opgaver fremadrettet. Pernille gav med sit indlæg deltagerne en forståelse for hvad Digital Transformation er og hvorfor det er nødvendigt for at fastholde en tidssvarende offentlig sektor, samt hvilke opgaver der skal udføres, så kommunen til stadighed lever op til borgernes krav og forventning.