Indlæg på lederseminar i Haderslev Kommune

April 2019

I går var seniorforsker Anja Reinwald inviteret til Haderslev Kommune i forbindelse med et lederseminar, hvor temaet var udvikling af den digitale modenhed i kommunen. Anjas opgave var at udfordre deltagerne ift. digital modenhed, hvordan lederne ser på muligheden for at bruge de digitale muligheder som en del af kerneopgaven samt hvorfor digital ledelse er vigtigt. Der var gode diskussioner i løbet af dagen, hvor Anja også bød ind med erfaringer fra andre kommuner samt kom med input til, hvad kommunen kan gøre fremadrettet for at blive mere digitalt moden til gavn for borgere og ansatte i Haderslev Kommune.