Mini-masterclass hos Københavns Kommune

April 2019

Som et led i Beskæftigelsesforvaltningens digitaliseringsstrategi var Pernille Kræmmergaard i dag inviteret til at afholde en mini-masterclass i Digital Transformation hos Københavns Kommune for centerchefer, afdelingschefer og kontorchefer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF). Formålet var at give lederne et indblik i, hvordan man griber Digital Transformation an, og hvilke evner og kompetencer der er væsentlige at mestre i Digital Transformation, og hvordan disse skal anvendes. Der var bl.a. gruppedrøftelser om hvilket digitalt modenhedsniveau BIF er på nu, hvor de vil hen, og hvilke forandringer dette kræver, samt hvilken betydning det får for kommunen.