På besøg hos Sikkerhedsstyrelsen

Maj 2019

Pernille Kræmmergaard besøgte i dag Sikkerhedsstyrelsen(SIK) i Esbjerg, hvor hun deltog på strategimødet i Ledergruppen. Formålet med besøget var at få sat fokus på såvel den nuværende som fremtidige ledelsesopgave, for at sikre den fortsatte transformation af SIK. Der blev bl.a drøftet hvor SIK er i dag, hvor de gør det godt, og hvilke ledelsesindsatser der kan styrkes yderligere. Digitaliseringsdagsordenen har høj prioriteret i SIK, som er godt i gang med at realisere en ambitiøs strategi, hvor Digital transformation er en integreret del – her bliver der tænkt i nye forretningsmetoder, digitalt og kundeorienteret, hvilket blandt andet har resulteret i at SIK vandt innovationsprisen ved den årlige Offentlige Digitaliseringskonference i 2018. SIK har gennem anvendelse af automatisering, selvbetjening, agile metoder, medarbejderinvolvering og et klart kundefokus lykkedes med transformationen på relativ kort tid. Vi glæder os over vores samarbejde med SIK, hvor Digitaliseringsinstituttet har været med på SIKs rejse ad flere omgange. Har du lyst, kan du læse mere om SIKs arbejde med Digital Transformation her: https://lnkd.in/eRjv86H