Der er ingen vej uden om

Sådan lyder budskabet fra Pernille Kræmmergaard, der er stifter og direktør i Aalborg-firmaet Digitaliseringsinstituttet og mener, at enhver virksomhed før eller siden må forholde sig til digitalisering af sin forretningsmodel. Hun ved mere end nogen, hvad det handler om, eftersom hun er tidligere professor på Aalborg Universitet og gæsteprofessor ved IT universitetet i København inden for netop IT-områder. Digitalisering er og har været et centralt omdrejningspunkt i hendes tilværelse gennem mere end 20 år.

Der er tale om alt andet end løsrevne postulater, idet undersøgelser ifølge Pernille Kræmmergaard netop viser, at danske virksomheder er udfordret af den øgede digitalisering og de markante forandringer, som den stiller dem overfor. Undersøgelser peger endvidere på, at mange virksomheder faktisk ser digital transformation og ledelse heraf som den største udfordring i de kommende år, men også at mange samtidig ikke føler sig parate til at håndtere denne udfordring, og hvad den rummer af muligheder og trusler. Digitalisering stiller krav Pernille Kræmmergaard henviser til, at digitalisering i stigende grad handler om krav til virksomheden og et behov for mere at tænke i holdbare digitale forretningsmodeller og nye partnerskaber samt at få skabt et rigtigt mind set og flere digitale kompetencer i virksomheden med fokus på tænke anderledes og organisere sig på en ny måde.

”Det kræver mere IT-parate ledere, ligesom det betyder nye måder at tænke virksomhedens strategi på, nye måder at tænke virksomhedens teknologiske platforme på og nye måder at tænke sin organisering på”, forklarer Pernille Kræmmergaard.

Verden vendt på hovedet

Hun henviser til, at det først handlede om leverancer til tiden, siden om at have styr på processer og infrastruktur i virksomheden. Efterfølgende er forretningsværdi og understøttelse kommet i centrum. Men med den nuværende IT-bølge, bliver verden vendt på hovedet.

Og hun fortsætter: “Vi ser et skifte fra, at IT har handlet om procesunderstøttelse – opnåelse af bedre workflows og fokus på integration af forretningsgange – til nu, hvor IT også bliver tænkt ind i leverancerne, i services, og i produkter”. Og det stiller nye krav til virksomhederne om nye kompetencer.

Digitale kompetencer

Med base i det nordjyske tilbyder Digitaliseringsinstituttet såvel private som offentlige virksomheder kompetenceudvikling inden for ledelse af digital transformation. Det sker både i form af åbne tilbud som Masterclass og Diplomclass i og specialiserede tilbud, som er skræddersyet til den enkelte organisation.

”Senest har vi udviklet Diplomclass i Digitalisering med en mere praksisnær tilgang til digital transformation, hvor deltagerne gennemfører en uddannelse på diplomniveau med både teoretisk og praktisk input, og hvis formål er at klæde deltagerne på til at kunne eksekvere virksomhedens strategiske tiltag, initiativer og projekter i relation til digitalisering”, udtaler Pernille Kræmmergaard.

Træf rigtige beslutninger

"Vi anvender og bringer den nyeste internationale forskning og teori i spil, og relaterer den samtidig til deltagernes virkelighed med det formål at skabe indsigt for deltagerne, således de formår at træffe de for dem rigtige beslutninger”, forklarer Pernille Kræmmergaard. Digitaliseringsinstituttet arbejder desuden sammen med partnere om at udvikle og gennemføre forløb med fokus på digital transformation og skabelse af netværk samt ikke mindst fælles sprog blandt deltagerne på de forskellige forløb. Og hun fortsætter: ”Vi tager udgangspunkt i deltagernes unikke situation samtidig med, at vi udfordrer denne med henblik på ændring af eksisterende praksis”.

Hvad vil virksomheden?

I samme åndedrag påpeger Pernille Kræmmergaard, at der for den enkelte organisation næppe er så meget at betænke sig om, for der bliver konkurreret på digitale løsninger, og konkurrencen er ikke for sjov. ”Det er måske ikke et spørgsmål om digitalisering eller død for den enkelte organisation, men at det må indgå seriøst i organisationens vision og strategier. Hvornår vil man med på toget, og hvor i vognen vil man".

IT skal tænkes ind i udviklingen af forretningen, således at organisationen ikke er afhængig af et par dygtige ildsjæle, for det er ifølge hende ikke holdbart på den lange bane. IT skal tænkes ind i den strategiske dagsorden.

Teknologi skaber behov

”Det er teknologien selv, der skaber behovene. Jeg husker f.eks., hvordan jeg selv tænkte, da jeg første gang blev præsenteret for, at fremtidige mobiltelefoner ville kunne vise video. Og så tænkte jeg, at det lød spændende, for jeg ville ikke fremstå som dum, men tænkte ved mig selv, at det var en tåbelig idé. Men i dag kan jeg ikke undvære at se video på min smartphone. Behovet kom dog først i takt med, at teknologien muliggjorde det. Så med andre ord er teknologien med til at skabe nye behov”, uddyber Pernille.

Simple løsninger

Forbrugerne skriger efter Pernille Kræmmergaards udsagn efter simple og brugervenlige løsninger. Bagved kan der udmærket være en høj grad af teknisk kompleksitet, men det optager ikke forbrugeren, som er mere optaget af en forventning om, at al ting kan ske hurtigere og mere intuitivt med nye digitale løsninger.

Hun udtrykker, at netop forbrugernes forventning er med til at øge presset mht. nytænkning i både offentlige og private virksomheder. Nytænkningen handler dog ikke om at genopfinde den dybe tallerken eller, at IT-medarbejderen opnår forretningsforståelse og så, er alt godt. Hun mener i øvrigt, at IT er for vigtigt til at overlade til IT-afdelingen alene, men også skal på agendaen andre steder end der.

”Det handler om et behov for at have medarbejdere, som kan zoome ind og spotte morgendagens behov og anvende denne indsigt til at integrere eksisterende løsninger og den vej rundt skabe nye produkter og services”, forklarer Pernille Kræmmergaard.

Ingen går ram forbi

Pernille Kræmmergaard slutter dette interview med at gentage sig selv og pointere, at der med hensyn til digitalisering ikke er nogen vej uden om, ligesom enhver organisation før eller siden må forholde sig til digitalisering af sin forretningsmodel. Ingen går ram forbi!

Og som et sidste PS til Deres udsendte minder Pernille Kræmmergaard lige om, at en virksomhed som Digitaliseringsinstituttet rækker ud over den nordjyske region til hele Danmark, men samtidig gerne vil være med til at geare nordjyske virksomheder til en digital fremtid.