IT-sikkerhed handler om adfærd

I den digitaliserede virksomhed handler det ikke kun om at have de rigtige værktøjer, når IT-sikkerheden skal være på plads. Det handler i lige så høj grad om at kunne forstå den nye virkelighed

Digitalisering af virksomheder er som sådan ikke noget nyt. Men det nye er, at det kommer ind på virksomhedernes forretningsområder på en helt ny måde. Ting bliver forbundne og vi får langt mere data.

Det gør det nødvendigt at vi tænker langt mere over, hvordan virksomheden navigerer, om organisationen forstår de udfordringer der er, og og om de rigitge kompetencer er på plads, hvis IT-sikkerheden skal sikres.

"IT- og datasikkerheden er langt det vigtigste i den digitaliserede virksomhed. IT-sikkerhed handler nemlig ikke kun om at sætte en firewall op. Det handler også om adfærd. IT-sikkerhed er i dag for mange forretningskritisk og derfor er det nødvendigt at ledelsen tænker på det og er involveret, siger Pernille Kræmmergaard, direktør for Digitaliseringsinstituttet. 

Med en baggrund som Ekstern Evaluator hos Rigsrevisionen. Professor MSO hos Aalborg Universitet og Digital Vismand (hvilket hun lige er blevet genvalgt til), har hun mange års erfaring indenfor IT ledelse og Digital Transformation af virksomheder og organisationer. 

"Sikkerhed handler også om, at du skal forstå hvem du arbejder sammen med. Hvilke data giver de dig, og hvilke af dine data har de adgang til. Du er nødt til at vide, hvordan de kan og må bruge dine data, og du skal sikre dig at du forstår det økosystem af data", pointerer Pernille Kræmmergaard. Hun slutter af med at forklare, at det er vigtig ikke at gøre IT-sikkerhed og Data-governance til projekter, som kun ligger i IT-afdelingen.  

"Igen så handler det om adfærd og forståelse. Hvis du ikke forstår virkeligheden af politikker og strategier for IT- og datasikkerhed, så kan du heller ikke integrere den ordentligt i din virksomhed. Derfor skal det også være noget ledelsen er optaget af og involveret i og som de også har en opgave i at sikre sig, at de også forstår på et overordnet og rammesættende niveau", siger Pernille Kræmmergaard.

IT- og datasikkerhed er langt det vigtigste i den digitaliserede virksomhed. IT-sikkerhed handler nemlig ikke kun om at sætte en firewall op. Det handler om adfærd.