Digital transformation - 10 evner organisationen skal mestre og 3 som du har brug for

August 2019

Først af alt håber jeg at alle har haft en god sommer 😊 Det har jeg og er nu vel tilbage og ser frem til et spændende efterår, med nye opgaver og nye kurser og uddannelser. I juli måned, har jeg ud over at holde ferie, også arbejdet på færdiggørelsen af den 2. udgave af min bog om digital transformation. Den blev sendt til trykning i sidste uge og udkommer i slutningen af måneden. I forbindelse med udgivelsen af bogen på Djøf’s forlag som fysisk bog og som e-bog, udgiver vi her i Digitaliseringsinstituttet bogen som lydbog, hvor du kan købe hele bogen eller udvalgte kapitler. Vi lancerer også vores nye lederkompetencetest; ”Digital Ledelseshjul”, hvor du kan teste egne digitale ledelseskompetencer.

Den 1. udgave af bogen omhandler 4 generationer af digital modenhed og de 10 evner som organisationen skal mestre for digital transformation og nå de øverste modenhedsniveauer, generation 3 og 4. Den 2. udgave af bogen indeholder generation 5, og tilføjer dermed et yderligere modenhedsniveau af digital modenhed (generation 5 skrev jeg om i nyhedsbrevet i marts måned, hvor du kan læse mere om den, hvis du er interesseret).

Generation 5 betyder naturligt også en række ændringer af hvad din organisation og du som leder skal mestre. Derfor trængte den nye udgave af bogen sig på. I forhold til den første udgave er der en række ændringer, først og mest tydeligt er der kommet tre nye kapitler til, som handler om dit personlige lederskab i en tid, hvor krav og forventninger fra kunder, borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere og samfundet som sådan, ændrer ledelsesrollen på en række områder. Der er også kommet et nyt kapitel om teknologisk fremsyn med og bestyrelsesarbejdet er også kommet ind i bogen, for det spiller en afgørende rolle i digital transformation. Hvad enten vi taler virksomhedsbestyrelser eller politiske bestyrelser, bliver teknologisk viden, indsigt og udsyn nødvendige kompetencer.

Men også de 10 evner fra den første bog er opdateret i lyset af generation 5. Flere af kapitlerne har det været nødvendigt at skrive væsentligt om for at give plads til mere fokus på kompetencer, arbejdet med data og mulighederne med eksempelvis kunstig intelligens. Og bogen har fået en opdateret titel også; ”Digital transformation – 10 evner organisationen skal mestre og 3 som du har brug for”.

Men hvad er de 10+3 evner så og hvad handler de om? Det spørgsmål vil jeg besvare i denne måned.

Digital visionær - Virksomheden skal kunne vurdere det konkurrencemæssige landskab, virksomheden befinder sig i, igennem en teknologisk og digital linse og vurdere, om virksomheden er det rette sted, også når den ser ti år frem. Det er evnen til at gentænke virksomheden, så forretningsmodellen til stadighed er relevant, og at gøre det, så ofte som det er nødvendigt i et foranderligt konkurrencemæssigt landskab.

Slutkundefokus – Hvad er det for et behov, virksomheden indfrier hos slutkunden? Hvordan skaber det værdi for kunderne? Det er udgangspunktet for alle beslutninger, når produkter og services skal udvikles og leveres. Organisationen skal være bevidst om, at kundernes krav og forventninger ændrer sig, når de teknologiske muligheder ændrer sig, og have tæt relation til kunderne.

Øko-system mindset - Organisationen værdsætter og formår at indgå i gensidigt givende partnerskaber (med f.eks. organisationer fra andre brancher og sektorer, specialister, leverandører, kunder, slutkunder, borgere, konkurrenter, mfl.), hvor værdi skabes og deles med andre og ser dette som væsentligt for at sikre strategisk succes.

Teknologisk fremsyn - Virksomheder overvåger konstant og systematisk den teknologiske udvikling og de digitale signaler og vurderer samtidig hvad det betyder for virksomheden, branchen og det dansende konkurrencemæssige landskab. Teknologisk fremsyn kræver strukturer og dedikerede ressourcer samt en forståelse for de nødvendige delprocesser og -opgaver.

IT orkestrering - IT skal både kunne levere stensikre, fejlfri og stærkt styrede kernesystemer og fleksible, interaktive platforme samt samarbejde teknologisk med resten af økosystemet. Det kræver en stærk bevidsthed om, hvordan den teknologiske arkitektur skal designes og orkestreres, samt en klart defineret ansvarsfordeling for anvendelse og beslutninger om IT.

Datadreven - Organisationen kan lede, styre og bruge mange typer data som en organisatorisk og strategisk ressource – og kan vurdere, hvilke data og dataanalyser der er relevante og etablere de rette beslutningsstrukturer til arbejdet med data, herunder for domænerne dataetik og gennemsigtighed.

Ambidekstral - Det er vigtigt at kunne føre virksomheden ind i fremtiden, men de fleste har samtidig en bestående forretning, som skal optimeres. Evnen til at være ambidekstral handler om både at udnytte og forbedre det bestående og skabe forandring og udforske nyt. Og virksomheden skal evne at etablere de rette strukturer og den rette ledelsespraksis til begge.

Agil - Organisationen ser ikke kun Agil som en udviklingsmetode, men også som et organisatorisk mindset. Det handler om evnen til at agere smidigt og kunne omstille sig. Det handler om at kunne håndtere, at kundernes krav og forventninger hele tiden vil skabe behov for forbedringer af produkter og services, og at virksomheden derfor vil have behov for at arbejde i beta-mode konstant.

Kompetencebevidst - Vil sige kontinuerligt at udvikle lederes og medarbejderes kompetencer, så de passer til organisationens nuværende og fremtidige opgaver, strategier og forretningsmodeller og være bevidst om, hvordan I som organisation arbejder med rekruttering, fastholdelse, og udvikling af kompetencer.

Meningsfulde rammer - Virksomheden leder i forhold til såvel de digitale, sociale, strukturelle og fysiske rammer, så de understøtter opgaverne og medarbejdernes mulighed for at løse ‘the job to be done’ bedst muligt. Og de skal skabe og vedligeholde en attraktiv arbejdsplads, hvor organiseringen giver mening, og med en tidssvarende teknologisk understøttelse af høj kvalitet.

Multiplicitetsledelse - Lederne i organisationen kan manøvrere i mange virkeligheder og med mange bundlinjer, hvor standardløsninger og -tænkning ikke slår til. Både kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere forventer og kræver individuelle hensyn, og samtidig er det nødvendigt at forstå de mange forventninger til, at virksomheden opfører sig etisk og bæredygtigt, og at lederne tager ansvaret for, at der leves op til dem.

Teknologi og dataledelse - Lederne skal forstå, hvad potentialet er i teknologierne, og hvordan de ændrer netop deres ‘job to be done’, samtidig med at de skal kunne forstå, hvordan de påvirker fagligheden hos dine medarbejdere. Og lederne skal kunne træffe vigtige beslutninger om IT, data og teknologier, lede indførelsen af dem, håndtere modstand og tage ansvaret for implementering og høst af gevinsterne.

Transformationsledelse - Lederne kan få organisationen med på en rejse med mange ubekendte. Helt afgørende er det at kunne skabe en vision og et formål, som giver mening for medarbejderne, og få den formidlet, så alle i organisationen ved, hvad deres rolle er i den større sammenhæng, og selv får et brændende ønske om at tage med på rejsen

Håber at ovenstående kan give anledning til refleksioner og diskussioner hos jer om hvor gode I er til de 10+3 evner, og hvor der er plads til forbedringer, hos netop jer, for at øge den digitale modenhed. Jeg ser frem til i løbet af efteråret at komme ud og præsentere de 10+3 evner og de digitale ledelseskompetencer, og få dem diskuteret med ledere i både offentlige og private virksomheder.

I disse dage arbejder vi på højtryk for at få defineret hvilke digitale ledelseskompetencer som de 10+3 evner kræver hos den enkelte leder. Det arbejde bliver vi færdig med i løbet af den næste uges tid, og det vil jeg dele med jer i min næste klumme, som udkommer sammen med vores næste nyhedsbrev i starten af september.