Hvordan skaber vi kompetenceudvikling i digital transformation til de mange?

November 2017

Selvom den sidste måned har været travl med spændende opgaver, blev der alligevel tid til efterårsferie. Her havde jeg en dejlig tur til Marokko sammen med mine børn, og det var i særdeleshed spændende at få mulighed for at opleve radikalt anderledes kulturer og arbejdspraksis. Det fik mig også til at tænke på, hvor langt vi egentlig er nået med digitaliseringen i Danmark.

Et konkret eksempel er paskontrollen. Når jeg står i lufthavnen i Marrakesh, foran en medarbejder, der først skal åbne mit pas, kigge op og tjekke det er mig, for derefter at give mig et stykke papir med et visa-nummer og derefter et stempel, så tænker jeg, at det havde været rart, hvis den proces havde været digitaliseret i højere grad.  I Kastrup lufthavn kan vi selv scanne vores pas og gå lige igennem. Ikke nok med hele forløbet er automatiseret og digitaliseret, men vi har efterhånden også en forventning om, at det er sådan en service vi får leveret. Og den medarbejder vi så møder fra lufthavnen, kan i stedet enten assistere os når vi går i stå, eller fokusere på de mere fagligt krævende opgaver, i stedet for den rutineprægede scanning af pas.

Jeg skrev i sidste måned om, hvordan ledelse af IT og digitalisering er om end endnu mere vigtigt nu, fordi det bevæger sig ind i de produkter og services, vi tilbyder vores kunder og borgere. Det stiller ikke kun nye krav til ledelsen, men også til medarbejderne, om at kunne navigere på en mere digitaliseret arbejdsplads. Vi kan ikke bare erstatte ham fra paskontrollen i Marokko, stille ham ved siden af en automatisk scanner og så forvente, at det skaber god service. Der er behov for at klæde medarbejderen på til at løfte de nye opgaver og indgå i de nye arbejdspraksisser.

På vores Masterclass i Digital Transformation har vi siden den startede i foråret 2016 haft deltagelse af ledere, der er ansvarlige for at drive digitaliseringen i deres virksomheder og organisationer. I det seneste halve år har også topledelser i højere grad efterspurgt skræddersyede forløb i digital transformation, og det glæder mig at se, hvor langt erkendelsen af kompetenceudviklingsbehovet er nået op på dagsordenen i danske organisationer, både de private og offentlige.

Dog handler det ikke længere kun om, hvordan lederne af organisationen kan få ny inspiration til deres videre digitale omstilling. Det handler i høj grad også om, hvordan medarbejderne kan omsætte de nye strategier i deres daglige arbejde. I den sammenhæng oplever vi lige nu for første gang en efterspørgsel på forløb til medarbejderne, hvor det altså ikke kun handler om kompetenceudvikling til de få, men til de mange. Det kommer også på et tidspunkt, hvor regeringen, LO og DA netop har indgået en aftale, der sikrer 2,5 milliarder kr. til voksen- og efteruddannelse.

Vi oplever således et markant skifte, hvor der er fokus på alle lag af organisationen, og det kræver også nye måder at tænke kompetenceudvikling på, hvis der skal uddannes 1.000 fremfor 10. Det er sjældent muligt at tage så højt et antal medarbejdere ud af den daglige drift til kurser og workshops, og derfor er jeg lige nu meget optaget af, hvordan kompetenceudvikling til de mange ser ud i en digitaliseret verden, hvor vi samtidig skal sikre, at forløbet er relateret til medarbejdernes konkrete praksis.

Hvordan kan vi skabe et forløb, der både starter en refleksion, faciliterer en læringsproces og forankrer den nye viden i medarbejdernes egen praksis? I stil med definitionen af digital transformation, der netop handler om at anvende teknologiske muligheder i processer og kundeoplevelser, mener jeg, at det digitale kommer til at spille en central rolle heri. Men det kan nok ikke stå alene, og skal også kobles med nogle analoge services.

Ud fra denne tænkning har vi netop sammensat et forløb for 500 medarbejdere i en offentlig organisation, der består af både analoge og digitale elementer. Her indgår bl.a. læringsvideoer, refleksionsspørgsmål, en enkelt kursusdag og endda to online tjek, hvor medarbejderne kan vurdere deres egne og organisationens kompetencer til digital transformation. Dette ud fra en betragtning af, at jeg ikke mener, det er er nok kun at give medarbejderne noget viden på et kursus, ej heller "bare" nogle konkrete metoder at arbejde med. Til de af jer, der har læst Karl Weick, så handler det om, at medarbejderne lettere kan handle i overensstemmelse med den nye digitale virkelighed, hvis de har en forudgående forståelse for, hvorfor det er vigtigt. At de kan lave sense-making om man vil.