Vision | Mission | Grundlæggende værdier

VISION 

Det er vores vision at bidrage konstruktivt til at skabe øget digital modenhed og at medskabe begrebsdannelsen og dagsordenen for, hvordan man skaber værdi med digitale teknologier i en bæredygtig verden. 

Vi vil altid gå forrest, og vores mål er at være blandt verdens bedste til at forstå, formidle og forankre digitale mindset.

MISSION  

Vi rådgiver ikke, vi fremmer en kvalificeret dialog. Vi gør ledergrupper, ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer i stand at tage vare på deres organisation i en til stadighed foranderlig digital omverden. Vores særlige styrke er vores evne til at forbinde forskning med praksis, der skaber resultater.

GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER  

NYE BEGREBER AT BEGRIBE MED – Vi anvender og bringer den nyeste internationale forskning og teori i spil, og relaterer den samtidig til praksis og virkeligheder ved at møde kunderne der hvor de er 

NYE OG RIGTIGE BESLUTNINGER – Vi skaber indsigt således at andre kan træffe de for dem rigtige beslutninger

PARTNERSKABER OG NETVÆRK – Vi udvikler services og gennemfører vores kurser og uddannelser i samarbejde med vores partnere, og vi arbejder altid bevidst på at skabe fælles sprog i netværket

NÆRVÆR MED KANT – Vi tager udgangspunkt i den konkrete virkelighed samtidig med, at vi udfordrer denne med henblik på ændring af eksisterende praksis​