De 10 evner

Selvevaluering til De 10 evner

Vi har lavet selvevalueringer, der gør, at du kan vurdere din organisations evner Digital Transformation. Du vil modtage rapporter der kan bruges til facilitering af refleksion og dialog herom. Selvevalueringer til De 10 evner fås både som en individuel rapport baseret på en enkelt besvarelse eller som en samlet rapport baseret på flere besvarelser og endeligt som led i en større workshop.

Individuel selvevaluering af din organisations 10 evner til Digital Transformation

For 200 kr. tilbyder vi en selvevaluering bestående af 30 spørgsmål. Efterfølgende vil du modtage en rapport, der er baseret på din besvarelse.

Her er der beskrivelser af, hvordan rapporten kan bruges til refleksion og dialoger samt beskrivelser af de enkelte evner. Herudover vil det fremgå, hvor du vurderer din organisations evner til Digital Transformation, ligesom det også vil fremgå, hvordan du vurderer organisationen på hvert spørgsmål.

Du kan købe selvevalueringen og den medfølgende rapport her.

Samlet evaluering af din organisations 10 evner til Digital Transformation

Samlet evaluering af din organisations 10 evner til Digital Transformation
I har også mulighed for at købe en samlet vurdering af organisationens 10 evner til Digital Transformation. Den samlede vurdering koster 15.000 kr. I vil modtage individuelle rapporter samt en samlet rapport på organisationens 10 evner.

Her fås et overblik over, hvordan I som ledergruppe ser på organisationens placering i generationsframeworket:

  • Et detaljeret indblik i, hvordan I har vurderet jer selv på spørgsmålene
  • En anbefaling til, hvordan I kan bruge rapportens resultater i jeres videre dialog

Der kan tilkøbes individuelle rapporter, hvor den enkelte respondent kan se sit resultat. Rapporten kan også bruges i diskussion med andre og eventuel omkring møde/workshop/seminar, hvor I ser på det samlede resultat.
Pris: 15.000 kr.

Ønsker I en samlet evaluering af organisationens 10 evner til Digital Transformation, er I velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.

Udvidelsespakker til den samlede evaluering
Du har som organisation eller virksomhed mulighed for, at supplere den samlede evaluering af de 10 evner med nedenstående udvidelsespakker.

Power Point præsentation
Hvis I har brug for, at vi laver en PowerPoint version af rapporten, kan det nemt bestilles som en udvidelsespakke.
Pris: 2.500 kr.

Workshop
Vi tilbyder workshops, hvor vi eksempelvis indleder med et inspirationsoplæg med det formål, at etablere en fælles forståelse og begrebsapparat. Dernæst gennemgang af besvarelser og facilitering af diskussioner i plenum med udgangspunkt i den konkrete evaluering om, hvordan I kan forbedre jeres 10 evner og arbejde videre med jeres digitale transformation.

Pris: 35.000 kr. pr. workshop med Pernille Kræmmergaard.
Pris: 25.000 kr. pr. workshop med anden forsker eller proceskonsulent.

Hvis du er interesseret i, at forhøre om pris og hvilken en pakke og analyser der passer bedst til jer, er du velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.