Digital modenhed

Gratis selvevaluering af din organisations placering i de fire generationer

Med vores gratis selvevaluering kan du hurtigt og nemt se, hvor digitalt moden du vurderer din organisation er.

Selvevalueringen består af et spørgeskema med 11 spørgsmål. Efter besvarelsen vil du med det samme få vist, hvilket modenhedsniveau din organisation er på. Herudover vil du kunne se, hvilket modenhedsniveau, du vurderer, I ligger i på hvert enkelt spørgsmål.

Det hele er gratis og du finder selvevalueringen ved at klikke her.

SAMLET EVALUERING AF DIN ORGANISATIONS DIGITALE MODENHED

Uafhængigt af antallet af besvarelser kan I for 15.000 kr. få lavet en samlet rapport. Udover at hver enkelt kan se, hvilket modenhedsniveau hun eller han har placeret jeres organisation i tilsendes en samlet rapport og PowerPoint hvori jeres resultater fremgår. Rapporten kan bruges til at sammenligne besvarelser og herigennem facilitere diskussion og dialog omkring jeres modenhedsniveau og hvad I bør gøre for at blive mere modne.

Herudover følger der også beskrivelser med, der kan hjælpe jer til at afgøre, hvad I kan gøre for at være succesfulde med jeres digitale transformation.

Vi tilbyder selvfølgelig også workshops med inspirationsoplæg, gennemgang af besvarelser og facilitering af diskussioner om, hvordan I kan øge jeres modenhedsniveau og arbejde videre med jeres digitale transformation.

Ønsker I en samlet evaluering af organisationens digitale modenhed, er I velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.