Selvevaluering

Formålet med selvevalueringen, er at give dig og/eller din ledergruppe et overblik over, hvor godt din organisation mestrer de ni organisatoriske kapabiliteter, der er væsentlige for virksomheders Digitale Transformation. Således kan du både vurdere, hvor din organisation er godt klædt på til det videre arbejde med Digital Transformation, samt hvor der er plads til forbedringer.

Selvevalueringen henvender sig til både offentligt og private virksomheder og er udviklet af, og på baggrund af, Direktør og tidligere professor Pernille Kræmmergaard mangeårige forskning i Digital Transformation. Den er funderet i den nyeste internationale forskningslitteratur og samt praktiske erfaringer fra danske virksomheder inden for den offentlige og private sektor.

Selvevaluering er her i første udgave (og i beta for nuværende, der vil løbende tilgå testen yderligere funktionalitet). Der vil halvårligt udkomme en ny udgave i takt nye internationale forskningsresultater, egen forskning i danske virksomheders Digitale Transformation samt praksiserfaringer med anvendelse af selvevalueringen.

Hvis du har kommentarer til selvevalueringen efter gennemførsel, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os på dinst@dinst.dk.