Eksternt review

Hvis I udover jeres egen selvevaluering ønsker at få en ekstern vurdering af jeres samlede kapabiliteter, tilbyder vi at gennemføre et eksternt review. Et review er en kombination af jeres egen vurdering og en ekstern eksperts vurdering af organisationens modenhed baseret på de samme parametre. På baggrund af det gennemførte review får I en vurdering af organisationen, samt en række konkrete anbefalinger til hvilke typer af indsatser, kapabiliteter og kompetencer der skal sættes et større fokus på. Dette leveres i form af en rapport og en afsluttende workshop med ledelsen.

Reviewet gennemføres efter en standardmodel, hvilket gør det muligt at sammenligne og pege på bedste praksis og skabe den højst mulige grad af objektivitet, uden at der er tale om en fuld organisationsanalyse eller en omfattende due diligence.

Processen for et review gennemføres på basis af følgende standardmodel:

  • udfyldelse at ovenstående kapabilitetstest af ledere og medarbejdere (ubegrænset antal respondenter)
  • 10-15 interviews af ledere og medarbejdere
  • to workshops med henholdsvis digitaliseringsansvarlige og en udvalgt forretningsenhed
  • desk study: overblik over eksisterende IT-arkitektur og investeringsniveau
  • to møder med ledelsen

Reviewet afholdes over cirka to uger og gennemføres af et team bestående af to til tre konsulenter, med mindst 15 års erfaring og dyb fagviden på området.

Hvis du er interesseret i, at forhøre om pris og hvilken en pakke og analyser der passer bedst til jer, er du velkommen til at kontakte os via mail på dinst@dinst.dk eller på telefon 2571 5050.